CENTRE SOLIDARI

La Xarxa Centres Educatius Solidaris del Fons Mallorquí neix el 2005 com a resposta a les demandes dels centres educatius de Mallorca per introduir el tema de la cooperació per al desenvolupament, les causes de les desigualtats entre els països i la solidaritat dins les aules. La finalitat és donar suport tècnic als centres que en formen part. Formar part de la Xarxa és una decisió de tot el claustre i s’estableix el compromís d’introduir els temes de l’educació per al desenvolupament dins del projecte curricular del centre. Per altra banda, el Fons Mallorquí s’encarrega de facilitar materials didàctics, exposicions, audiovisuals, contactes amb entitats, així com respondre a sol·licituds concretes dels centres per introduir dins la pràctica diària una visió crítica i transformadora de la realitat tant al Nord com al Sud."

El CEIP Juníper Serra és un centre adherit a la xarxa de centres solidaris del Fons Mallorquí de Solidaritat des de l'any 2009.

Per tal de contribuir en aquest projecte des d'aquesta comissió s'organitzen i es col·labora amb activitats sol·lidàries:

  • Berenars Solidaris
  • Recollida d'aliments
  • Recollida de roba
  • Recollida de taps
  • Curses Solidàries