PROGRAMA ROBOTIB

Els centres que participaran al Programa de Formació i Transferència RobotIB al curs 2018/19 van rebre una dotació de robòtica pel centre i cursos de formació pel professorat.

A primària la dotació va incloure conjunts de muntatges amb sistema de blocs tipus LEGO que permetien que els alumnes experimentin amb sistemes mecànics senzills, a aquests sistemes se’ls acobla un equip senzill de control programables per blocs que permet incorporar motors, llums, botons i altres elements que poden ser programats segons el projecte que realitzi cada alumne. A més la dotació incorporava robots amb diversos sensors i motors que permet la seva programació per part de l'alumne.

Formació del professorat

En els centres de primària els destinataris van són els professors de les àrees de ciències de segon cicle, on es treballen de forma pràctica els continguts de matemàtiques, física, i programació on la robòtica és l'eina transversal que permet la seva aplicació.

Eina pedagògica

Els objectius de RobotIB són potenciar la robòtica com a eina pedagògica entre l’alumnat i la formació del professorat implicat en el programa per fer servir el material inicial necessari per introduir aquests continguts.