PLA TAC

Programa d’utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular

Els objectius d'aquest programa són:

  • Promoure l'autonomia del centres en la recerca de pràctiques educatives innovadores que contribuexin al desenvolupament de les competències de tots els alumnes
  • Milorar l'aprenentatge dels alumnes en termes de desenvolupament de totes les competències, especialment, les fonamentals per aprendre a ser, aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a aprendre.
  • Impulsar l'ús pedagògic i didàctic de les TAC a l'aula suposi l'aplicació de canvis organitzatius i metodològics que permetin donar resposta a les necessitats educatives de l'alumnat des d'una perpectiva inclusiva.Prp
  • Propiciar els canvis en els processos d'ensenyament aprenentatge en la modalitat digital com a alternativa als llibres de text en paper.
Còpia per web de Presentacio famílies 4t 19/20 Ceip Juníper Serra