ESCOLES CONNECTADES

El programa Escoles Connectades, coordinat i executat per l'entitat pública empresarial Red.es, és d'àmbit estatal i participen els ministeris d'Economia i Empresa; Educació i Formació Professional, i Ciència, Innovació i Universitats, i es desenvolupa en coordinació amb les comunitats autònomes.

L'objectiu del qual és dotar de connectivitat a Internet de banda ampla ultraràpida i xarxes internes de comunicacions. Aquest programa és fruit de l'esforç conjunt de diferents administracions. A més de millorar la connectivitat dels centres docents, actua com a impulsor de l'ús general de les TIC en l'educació: en els centres augmenta el tràfic a Internet, creix la demanda de l'ús de nous dispositius TIC i de recursos digitals amb què treballar els continguts, i impulsa canvis en el desenvolupament de les polítiques digitals de les comunitats autònomes més conformes a les necessitats dels centres i els equips docents.