Duinhelm is een centrum voor begeleiding voor personen met een voornamelijk, verstandelijke beperking in de regio Middenkust.

Missie

Duinhelm wil vanuit een houding van respect en gelijkwaardigheid, professionele ondersteuning bieden aan mensen met een, voornamelijk, verstandelijke beperking en hun netwerk op het vlak van wonen, werken en vrije tijd.

GEWOON waar het kan, BIJZONDER waar nodig,

een kijk op de ondersteuning van cliënten

GEWOON

Duinhelm streeft kwaliteit van leven na. Wij willen dat mensen zoveel mogelijk kansen krijgen om zelf inhoud en vorm aan hun leven te geven, voor zover mogelijk in gewone omstandigheden en volgens gewone leefpatronen.

BIJZONDER

Wij willen oog hebben voor de bijzondere mogelijkheden en beperkingen van de cliënten.

In Duinhelm beschouwen wij mensen met een beperking als volwaardige en evenwaardige burgers die zich binnen de maatschappij bewegen. Dit veronderstelt echter niet dat mensen met een beperking en hun netwerk geen nood hebben aan verschillende vormen van ondersteuning. Deze ondersteuning vertrekt steeds vanuit de zorgvraag van de cliënt en is flexibel inzetbaar.

Duinhelm wil het welzijn en de tevredenheid van de cliënt optimaliseren en streeft naar een volwaardige deelname van haar cliënten aan de maatschappij. Deze keuze heeft een impact op beslissingen en methodieken die bij de ondersteuning worden geboden.