Individuele ondersteuning

Molensite

Molensite

Molensite is een inclusief woonproject in het centrum van Oudenburg.

In samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij Woonwel werden 5 appartementen gecreëerd voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

Ondersteuning

Je woont zelfstandig in een eigen appartement. Samen met jou wordt gekeken op welke manier we een antwoord kunnen bieden op jouw zorgvragen. De begeleidingsintensiteit hangt af van jouw noden.

Indien je wenst kun je overdag aansluiten bij de atelierwerking in dagcentrum De Stuiver of Artuur, ook enclave en begeleid werk, werk in een maatwerkbedrijf is mogelijk.

Er is begeleiding op maat en binnen de mogelijkheden van het persoonsvolgend budget.