Campanars VR

El toc manual de campanes, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat 

El toque manual de campanas, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 

 Objectiu

Donar a conéixer el toc manual de campanes, que és considerat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, que al llarg de la història, ha servit com a mitjà d'expressió i comunicació al nostre país, servint d'intercanvi d'informació fins a la coordinació o la protecció.

El material s'emmarca en el projecte "Veo mi mundo" (VEMIMUN) enfocat en la creació de materials que fomenten les capacitats STEAM i l'acostament de la cultura mitjançant la tecnologia.

"La pràctica es transmet dels campaners a les generacions més joves i a través de grups o organitzacions de campaners que, a més de documentar i investigar la pràctica, també toquen, transmeten, instrueixen i difonen l'art del toc tradicional de les campanes" (UNESCO - el toque manual de campanas, s. f.)

En este material, volem acostar este patrimoni a totes aquelles persones que no poden accedir a l'alt de la torre, com a residents en centres de majors o persones amb mobilitat reduïda, perquè puguen viure l'experiència d'escoltar un concert de campanes utilitzant les ulleres de realitat virtual, perquè puguen sentir-se al costat del propi campaner.

 Objetivo

Dar a conocer el toque manual de campanas, que está considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que a lo largo de la historia, ha servido como medio de expresión y comunicación en nuestro país, sirviendo de intercambio de información hasta la coordinación o la protección.

El material se enmarca en el proyecto "Veo mi mundo"  (VEMIMUN) enfocado en la creación de materiales que fomenten las capacidades STEAM y el acercamiento de la cultura mediante la tecnología.

"La práctica se transmite de los campaneros a las generaciones más jóvenes y a través de grupos u organizaciones de campaneros que, además de documentar e investigar la práctica, también tocan, transmiten, instruyen y difunden el arte del toque tradicional de las campanas " (UNESCO - el toque manual de campanas, s. f.)

Con este material, queremos acercar este patrimonio a todas aquellas personas que no pueden acceder a lo alto de la torre, como residentes en centros de mayores o personas con movilidad reducida, para que puedan vivir la experiencia de escuchar un concierto de campanas utilizando las gafas de realidad virtual, para que puedan sentirse al lado del propio campanero.

¿Alguna pregunta?

Envía un correo a contacto@bylinedu.es para obtener más información sobre el proyecto