STEAM hezkuntza

AURKEZPENA

STEAM siglek bost diziplina identifikatzen dituzte: Zientzia (Science), Teknologia, Ingeniaritza (Engineering), Artea eta Matematikak. Beraien arteko harremana berez atxikita duten ezaugarria da. Beraz, nahita sorrarazi behar dira egoera jakin batzuk, irakasgai horietako kontzeptuak aldi berean eta era integratuan ikasi ahal izateko, diseinu-testuinguru praktikoan eta metodologia aktiboak gehituz; esate baterako, arazoak ebazteko metodologia (PBL /ABP).

Hezkuntza-eredu pedagogikoak 2020rako Europako esparruak ezarritako berrikuntza eta garapenerako ildo estrategikoak elkartzeko asmoari erantzuten dio, hezkuntza eta prestakuntzari dagokienez. Era berean, gure testuinguruko hezkuntza-erronka propioak hartzen ditu kontuan, eta konpetentziak eskuratzea ahalbidetzen du.

2018ko ekainean, STEAM Euskadi hezkuntza-estrategia aurkeztu zen, zeinaren bitartez helburu hauek sustatzen baitira:

  • Heziketa eta prestakuntza zientifiko-teknikoa sustatzea hezkuntza-etapa guztietan, horretarako eragile sozioekonomikoak ere inplikatuz.
  • Bokazio eta helburu profesionalak inspiratzea STEM esparruan, arreta berezia jarriz neska ikasleengan, etorkizuneko erronken aurrean prestakuntza egokia jaso dezaten.
  • Euskal herritarren artean dibulgazio eta kultura zientifiko-teknologikoa sustatzea.

STEAM estrategiaren helburua ez da soilik diziplina askoko edukiak eramatea ikasgelara; aitzitik, zeharkako konpetentzien garapena bermatzen du, eta gauza bera gertatzen da diziplina arlokoekin ere.

Zehazki, diziplina horietako bakoitzeko edukiak ez dira modu isolatuan lantzen, baizik eta diziplinarteko esparruan, testuinguru jakin batean kokatutako ikasketa esanguratsua bermatu ahal izateko.