Project Transic afgerond
Alle 215 financiële medewerkers van de Universiteit Utrecht zijn per 1 november 2008 ‘geplaatst' in hun functie: de administratieve functies zijn voor het overgrote deel overgegaan naar het Administratief Service Centrum (ASC), de ‘controlfuncties' blijven bij de faculteit of dienst. In de loop van 2009 verhuizen de laatste administraties naar het servicecentrum. 

In het verlengde van de reorganisatie gaat het ‘employabilityprogramma' verder om de kennis, kunde en kansen van financiële medewerkers te vergroten.

Ook kunnen medewerkers hun door ervaring en deelopleidingen verworven competenties laten erkennen in het EVC-traject. EVC betekent Erkenning Verworven Competenties.

Met het project Transic is nu ook de website Transic afgesloten. De communicatie met de medewerkers vindt in het algemeen plaats door het eigen organisatie-onderdeel (ASC, faculteit, dienst) of door Personeel & Organisatie. 

De archieffunctie van deze website blijft nog bestaan en vragen of reacties worden zoveel als mogelijk doorgeleid naar de juiste persoon.