โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

        นายวสันต์  รัชชวงษ์  ผอ.กศน.อำเภอเมืองสระบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
ตามนโยบาบสถานศึกษา  3 D  ของกศน.อำเภอเมืองสระบุรี 
ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี(วัดศรีบุรีรตนาราม)  อ.เมือง  จ.สระบุรี
ระหว่างวันที่  11  -  13  ธันวาคม  2552  คณะครูได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน  71  คน
 
 
 
 
                                                                                                    การทำความสะอาด
                            การตักบาตร
                                                                                                    การรับประทานอาหาร
 
                                                                            <<  กลับ
Comments