1. Identifikační údaje

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání

„Per aspera ad astra!“

osmiletý a čtyřletý vzdělávací program

(zpracováno podle RVP ZV a RVP G)
Denní forma vzdělávání

GJK logo


Předkladatel: Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6, 169 00
IČO – 61388246, IZO – 061388246
Ředitel: Jiří Růžička
Koordinátor tvorby ŠVP: Libuše Tomášková
Tel. 233352546, Fax. 233352549
Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2
Kontakt - odbor školství, Učňovská 1, Praha 9, 190 00
Zřizovací listina vydaná MHMP dne 3. 4. 2001

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 pro 1. ročník čtyřletého a 1. a  5.ročník osmiletého gymnázia

Datum:                                                  Podpis ředitele:


ŠVP platný od od 1. 9. 2006 pro 1. ročník čtyřletého a 1. a  5.ročník osmiletého gymnázia do 31. 8. 2014 ke stažení gjk_svp_do201314.zip.