1. Identifikační údaje

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání

„Per aspera ad astra!“

osmiletý a čtyřletý vzdělávací program

(zpracováno podle RVP ZV a RVP G)

Denní forma vzdělávání

GJK logo

Předkladatel: Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6, 169 00

IČO – 61388246, IZO – 061388246

Ředitel školy: Ivana Landsingerová

Koordinátor tvorby ŠVP: Libuše Tomášková, od 1. 9. 2018 Marcela Grabmüllerová

Tel. 233352546, Fax. 233352549

E-mail: gjk@gjk.cz, www.gjk.cz

Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2

Kontakt - odbor školství, Učňovská 1, Praha 9, 190 00

Zřizovací listina vydaná MHMP dne 3. 4. 2001

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 pro 1. ročník čtyřletého a 1. a 5. ročník osmiletého gymnázia a dále dle dalších úprav od jejich uskutečnění v souladu s RVP

Datum: Podpis ředitele: