Week van de Mobiliteit

Tijdens de Week van de Mobiliteit werd er heel wat georganiseerd.

Bedankt juf Nele, juf Evy en turnjuf Inge voor de organisatie, uitwerking en begeleiding! De kinderen genoten er merkbaar van.

Dit schooljaar zullen er nog heel wat initiatieven worden uitgewerkt omtrent verkeer en mobiliteit.

Alles staat uitgebreid omschreven in ons schooleigen vervoerplan. Dit plan werd tevens ingediend, waardoor we hoogst waarschijnlijk op steun en subsidies van externen zullen kunnen rekenen.

We houden jullie alvast op de hoogte van nieuwe acties en projecten.