Week van de mobiliteit

Dit schooljaar wordt voornamelijk de 'zone 30' in de kijker gezet.

Op 4 mei werd (bijna) het hele Jetse grondgebied zone 30 voor het gemotoriseerd verkeer. Deze maatregel zal niet alleen zorgen voor een meer leefbare omgeving, vlotter verkeer en een betere luchtkwaliteit, vooral op het vlak van verkeersveiligheid zal het verschil gemaakt worden. Klik hier voor meer informatie.

Ook op school gaan we met dit thema aan de slag en vragen we jullie medewerking. De kinderen zullen met meer informatie hieromtrent naar huis komen.

De verschillende klassen krijgen de kans om een bezoek te brengen aan het verkeerspark of er wordt gevraagd om zelf eens de fiets mee te brengen naar school. Hiervoor ontvangen jullie tijdig een briefje van de klastitularis zelf.

MOBIB-KAART

Bij uitstappen willen we het openbaar vervoer meer gebruiken. Daarom vragen wij jullie om een Mobib-kaart inclusief gratis J-abonnement aan te vragen voor jullie kind(eren). Voor kinderen van 6 t/m 11 jaar betalen jullie enkel 5 euro voor het aanmaken van de kaart. Als school hebben wij echter niet de bevoegdheid om dit aan te vragen.