schoolafspraken

Beste ouder(s)

Graag willen we enkele schoolafspraken herhalen en vragen we om deze samen met de kinderen te bespreken. Wij hechten hier veel belang aan en willen zo het school- en klasgebeuren vlot laten verlopen.

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking!


Vele groeten

Het Poelbosteam


VOOR SCHOOLTIJD

  • de kiss-and-ride dient enkel om even stil te staan, de kinderen te laten uitstappen en meteen ook door te rijden. Indien jullie de kinderen graag afzetten op de speelplaats, vragen we om de wagen reglementair te parkeren.
  • de busstrook moet ook vrij blijven! De bus die de kinderen van en naar uitstappen of het zwembad brengt, dient zich daar te parkeren.
  • Wie de kinderen tot op de speelplaats begeleidt, wordt wel gevraagd achter de witte lijn te blijven. De kinderen laten spelen in de voorste groene zone wordt niet toegelaten op dat moment.


BIJ HET BELSIGNAAL

Om 08u45 gaat de bel!

Wij vragen jullie dan ook om meteen de speelplaats en gangen te verlaten en de kinderen in alle rust en stilte naar de klas te laten gaan.

Nadien sluiten wij de poort! Op tijd komen is dus een must!


TIJDENS DE SCHOOLDAG

  • Na iedere speeltijd gaan de kinderen meteen na het belsignaal in stilte naar de klas.
  • Voor iedere speeltijd maken ze een rij met de juf of meester en gaan ze in stilte naar buiten.
  • Voor en na iedere speeltijd krijgen de kinderen de kans om even van hun drinkbus te drinken. Water drinken wordt nooit geweigerd, maar er worden wel duidelijke klasafspraken gemaakt hieromtrent.
  • Tijdens de lessen naar toilet gaan wordt niet geweigerd, maar ook daaromtrent zijn er bepaalde klasafspraken. Op die manier is het voor de klasleerkracht telkens overzichtelijk wie naar het toilet is. Kinderen die hier misbruik van maken, zullen uitgenodigd worden voor een gesprek. We lichten jullie tijdig in moest zich hieromtrent een probleem voordoen.


NA SCHOOLTIJD

Na het belsignaal om 15u30 (12u20 op woensdag) wordt de poort geopend en kunnen jullie de kinderen op de speelplaats ophalen. Op dat moment mogen jullie wel over de witte lijn om de kinderen mee naar huis te krijgen.


STUDIE

  • De studie in de lagere school wordt georganiseerd in 3 groepen; 1 groep per graad. De groepen zetten zich in een klaslokaal of in de eetzaal. We vragen de kinderen om de klassen steeds netjes achter te laten.
  • Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de kinderen de tijd om hun huiswerk te maken of lessen voor te bereiden en dit telkens van 15u45 tot maximum 16u30.
  • We vragen om tijdens deze studie niet te storen en de kinderen pas na afloop op te halen.


SPEELGOED OP SCHOOL

De kinderen brengen geen speelgoed of kaarten mee naar school!

Enkel op vraag van de juf of meester kunnen er voorwerpen meegebracht worden naar school (gekaderd binnen een welbepaald thema).