Interkont

Knjigovodstvena aplikacija je pomoćna aplikacija koja se koristi za sljedeće svrhe: 
  • knjiženje poslovnih transakcija;
  • evidencija o uplatama klijenata;
  • evidencija o stanju na klijent računu;
  • evidencija o neto obavezama i potraživanjima prema CRHOV-u;
  • evidencija o ostvarenom prihodu od provizije;

Knjigovodstvena aplikacija je sastavni, ali ne i obavezan dio paketa. U slučaju da brokerska kuća posjeduje aplikaciju koja može obavljati ovu funkcionalnost, tu aplikaciju je moguće integrisati u Broker Office sistem.