Persondatapolitik og Cookies

Her kan du læse klinikkens persondatapolitik for patientbehandling samt anvendelse af cookies.

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig. Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven. De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt.

Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9. Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab.

Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid .

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevares så længe det har relevans og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2, nr. 7)

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig og har vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at retteoplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Hvad er en cookie?

En cookie er et elektronisk spor iform af en lille tekstfil og kan derfor ikke spises. Når man besøger hjemmesider vil der på de fleste steder gemmes Cookies i din browser. Filen er Ikke skadelig og kan ikke indeholde virus eller skadelige programmer. Cookies på hjemmesiden bruges til anonym besøgsstatestik og for at gøre hjemmesiden mere brugervenlig.  Du kan selv styre, om du vil acceptere cookies – og om du vil slette dem. Det gør du i indstillingerne i browseren på din computer, telefon eller tablet.