Forventninger

Afbud:

Vi forventer at patienten giver besked i god tid hvis der meldes afbud til aftalte tider. Dette giver os de bedste betingelser for at give tiden til en anden patient der måske er i nød. Afbud skal gives hurtigst muligt- helst mindst 24 timer før aftalt tid.

Udeblivelse:

Møder patienten ikke op til en aftalt tid, faktureres der et honorar fastsat af Den offentlige Sygesikring og Tandlægeforeningen. Der er betydelige omkostninger ved udeblivelse og derfor vil patienten modtage en regning på udeblivelse fra aftalt tid.

Forsinkelse:

Akutte patienter kan være årsag til at vores tidsplan nogle gange bliver forsinket. Patienter med bookede tider må derfor til tider forvente lidt forsinkelse. Er vi meget forsinkede prøver vi, så vidt det er muligt, at orientere dig på forhånd.

Betaling:

Vi forventer selvfølgelig at regningen på udført behandling betales rettidigt.