#ZALALINGUA

AGARIMANDO A LINGUA EN ZALAETA


EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL 

A CORUÑA Dámosvos a benvida desde o Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES Ramón Menéndez Pidal da Coruña:

#Zalalingua. Agarimando a lingua en Zalaeta


Estamos no IES Ramón Menéndez Pidal, A Coruña.

EDLG

#Zalalingua. Agarimando a lingua en Zalaeta

Estamos igualmente na páxina web do centro e no Instagram coas achegas do EDLG:

www.edu.xunta.gal/centros/iesmenendezpidal/dinamizacionlinguistica

https://www.instagram.com/ies.zalaeta/?hl=es 

O enderezo electrónico do equipo é:

edlg@zalaeta.gal