3r d'ESO - Situacions d'Aprenentatge

Les Situacions d'Aprenentatge de 3r d'ESO

El nom oficial és Situacions d'Aprenentatge (SA), on es fusionen 4 matèries, agrupades de 2 en dos àmbits. Per una banda, Tecnologia, Biologia i Física i Química formen NATEC, i d'altra Socials i Català que conformen SOCAT. Aquí l'especialització pren protagonisme. Es treballa en blocs de 2 hores, de manera que, en total, l'alumnat fa tres sessions de dues hores de NATEC i tres sessions més de dues hores de SOCAT.

Presentació dels projectes

Dos cops al curs els alumnes presenten en forma de Visual Thinking els projectes als pares.

Video de joanricard

Seguiment de l'aprenentatge a través dels Portfolis

Els alumnes de 3r d'ESO realitzen el Porfoli amb l'eina Site de Google que ens ha ajudat a fer un seguiment de l'autoavaluació i la coavaluació. En aquesta plataforma, cada setmana han d'escriure què han aprés, com i què ha quedat pendent de fer i d'aprendre. Requereix d'un gran esforç per part de l'alumnat ja què l'han de fer fora d'hores lectives.

Alguns exemples:

Gamificació

La gamificació és present a tots els cursos d'una manera o una altra, però especialment a una de les Situacions d'Aprenentatge de 3r d'ESO, la Pesta. Durant 5/6 setmanes els alumnes estan en rol. És a dir, creen el seu personatge com en un autèntic joc de rol, i les agrupacions i activitats de tota la SA dependran del rol que hagin adquirit tirant els daus al principi.

L'Avaluació pren protagonisme en aquesta SA ja que les activitats s'assoleixen en funció de les competències adquirides a través de les diferents activitats i es van sumant a la seva fitxa com si d'un personatge de rol es tractés.

GUIA DE CREACIÓ DEL PERSONATGE.docx
fitxa alumne.ods

Camp d'aprenentatge al Ripollès

Els camps i els entorns d’aprenentatge (CdA/EdA) són serveis educatius que treballen conjuntament amb els centres educatius per promoure l’aprenentatge de l’alumnat a través d’oferir activitats didàctiques innovadores realitzades en un medi natural o cultural singular de Catalunya i contribuir a l’aprofundiment de la formació competencial de l’alumne.

Els alumnes de 3r d'ESO, dins la Situació d'aprenentatge de la Peste realitzen una estada de 3 dies on visiten el Monèstir de Ripoll, fan l'activitat del Scriptorium al mateix temps que inspeccionen el riu i fan una descoberta de la Vall del Rigat.