Objetius

Què volem?

La realitat de Les Corts, que ha estat estudiada amb detall en Pla d'Educació per l'Êxit Escolar 2014-2016, ens permet partir d'un anàlisi de la realitat i avançar vers horitzons viables i necessaris.

El nostre objectiu és compartir per aprendre.

Volem crear espais de debat, reflexió i intercanvi per a possibilitar les eines comunicatives humanes, tecnològiques i artístiques per a la construcció integral del pensament. Creiem que per aconseguir la construcció integral del pensament des de l’entorn educatiu hem de possibilitar eines comunicatives, humanes, tecnològiques i artístiques a les escoles.

Les nostres prioritats es concreten de forma integrada a l'espai educatiu escolar, per tal de treballar fonamentalment:

  • L’àmbit lingüístic com a substrat a totes les àrees, augmentant els canals plurilingües, especialment en llengua anglesa.
  • L’àmbit tecnològic, tot impulsant l'ús de les eines i els recursos tecno-científics del món digital, i en especial la robòtica, l'ús de les xarxes socials i la comunicació d'experiències en la pàgina webs.
  • L'àmbit artístic, amb les arts visuals, musicals i plàstiques, tot cercant col·laboracions amb altres institucions o referents.