Activitats


Què fem?

Ens proposem la millora docent des de la pràctica innovadora i la reflexió professional.

És per això que aquest Grup de Treball es té com a prioritat la demanda de formació per aprofundir en la formació sobre:

  • 1- El treball cooperatiu entès com a desplegament de la metodologia del treball per projectes.
  • 2- La reflexió de l'equip docent sobre els criteris d'avaluació a establir en les diferents àrees i o àmbits.
  • 3- La formació en intel·ligències múltiples tenint en compte l'educació emocional i les tecnologies actuals.


Què aprenem?

Explorem de forma vivenciada l'ecosistema educatiu on es desenvolupa el lideratge escolar.

Fem sessions teòriques i pràctiques, amb activitats de reflexió compartida, que ens ajuden a unificar mirades i a intercanviar pràctiques de referència, fonamentades en les orientacions de la UNESCO 2030 i la OCDE 2020 que sustenten els indicadors de la EU 2020.


En les nostres sessions de XAPLEC, caminem junts!

Les nostres sessions de treball són dinàmiques, participatives i orientades a identificar inquietuds comunes, desenvolupar propostes col·lectives i compartir aprenentatges organitzacionals, útils i transferibles als centres.

A una de les nostres reunions (16/02/2017) ens va acompanyar la Sr. Laura Boyd, experta en Coordinació de projectes escolars i xarxes internacionals per a desenvolupar pedagogies integrades (CLIL, PBL, etc), i assessora del Departament d'Ensenyament en iniciatives d'impuls al plurilingüisme escolar. La seva presentació ens va ajudar a compartir experiències i bones pràctiques.

L' Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) és una de les propostes metodològiques més integradores i reeixides!

Les experiències de projectes en els nostres centres escolars són una de les accions innovadores que compartim.


Què ens proposem?

Ens uneix un compomís ferm per la qualitat de l'ensenyament i l'aprenentatge a les escoles de Catalunya. Creiem que l'esforç onjunt és el millor camí per a la innovació.

Com deia en Theodore Roosevelt, "fes el que puguism amb el què tens, allà on siguis".

Un bon consell!