Mine tanker om ...

Dette er et nettsted hvor jeg gjør notater for meg selv - men skriver det her så andre kan lese og vi kan diskutere. Ta gjerne konakt med meg: Fred Pallesen

Sist oppdatert: 01.10.2019

Universet utvider seg - derfor må det ha en begynnelse. Eller kanskje det krymper?

Sist oppdatert: 29.09.2019

Et vulkanutbrudd for 72.500 år siden reduserte utbredelsen av Homo Sapiens til ca. 15.000 i noen få tropiske områder i Afrika.

Noen få hundre personer vandet så igjen ut av Afrika for ca. 50.000 år siden.

Sist oppdatert: 29.09.2019

Hvordan ble religion til - og hva var religion før?

Hva er sammenhengen mellom tidligere religioner og dagens?

Hvorfor har Kristendom (33%) og Islam (21%) blitt så utbredt?

Jeg likte inndelingen i
<Tema> utvikling
så de tema som er listet opp under vil nok få sitt innhold til slutt.


Men jeg tror jeg vil lage meg en blogg også for å skrive ned noen tanker som jeg diskuterer med venner - en blogg som vil være mer ut fra innfall - ikke systematisk organisert i tema.


Kommer

Hvordan har vitenskap endret seg over tid?

Kommer

Hvordan har vår bruk av maskiner endret seg over tid?

Kommer

Hvilke styreformer har vi hatt over tid?

Hvordan har de politiske system utviklet seg?