Dara Academy

Dara Academy is a learning organization with the goal of cultivating Christian principles and developing students to become global citizens based on the Sufficiency Economy Philosophy.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Good Health Sound Knowledge Excellent Morals

ตารางการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2563.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมงาน “มุทิตา กษิณาลัย จากใจสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่” มอบของขวัญในโอกาสเกษียณอายุงานของ นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และมอบของชวัญแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งเสริม สนับสนุน ต่อการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ย้ายไปรับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส และแสดงความยินดีกับ ครูที่เกษียณอายุการทำงานของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จำนวน 15 คน ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ครูที่เกษียณอายุงาน ในปีการศึกษา ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Post : 20 ต.ค. 2563 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยโรงเรียนดาราวิทยาลัย มีตัวแทนครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปร่วมพิธี และวางพวงมาลาที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

Post : 19 ต.ค. 2563 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ขึ้น โดยโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลดังนี้

-เดกชายกิตตธีร์ กุลธร ได้รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รายการวิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

นางสาวณัฐฐิดา สิทธิเสือพะเนาว์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รายการวิ่ง 1,500 เมตร และรายการวิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี

นางสาวธนัชพร อนุกูล ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน รายการวิ่ง 800 เมตร และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทองแดง รายการวิ่ง 400 เมตร

อาจารย์ผู้ควบคุมคือ อาจารย์นคเรศ การคนซื่อ

Post : 19 ต.ค. 2563 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

เด็กหญิงปทิตตา สมมิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้เข้าร่วมแข่งขันสเก็ตลีลา รายการ SKATE CHIANGMAI 2020 ณ Chiangmai ICE Arena ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 5 รายการ ดังนี้

รายการที่1 เหรียญทองประเภท Character spot

รายการที่2 เหรียญทองประเภท Alpha

รายการที่3 เหรียญทองประเภท Solo Comp

รายการที่4 เหรียญทองประเภท Small Production

รายการที่5 เหรียญทองประเภท Large Production

Post : 14 ต.ค. 2563 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ส่งนักเรียนเข้ารับรางวัล เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ คือ

เด็กชายธีรภัทร สมฤทัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เด็กชายรณกร องธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Post : 14 ต.ค. 2563 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2562” เวทีสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ เพื่อจุดประกายความคิดสู่การเป็นเยาวชนจิตสาธารณะ ในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมวิกฤติ ชีวิตยากเข็ญ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลดังนี้

รองชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ ระดับมัธยมศึกษา

เด็กชายสิปปกร สูงขาว ม.3/5

นายธนกิต ใหม่เส็น ม.4/8

เด็กหญิงศศิวิมล มือขุนทด ม.2/9

นางสาวณัฐกาญจน์ เทพประสาน ม.4/10

ได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น 70,000 บาท โดยมีอาจารย์เอกชัย เรือนคำ เป็นผู้ฝึกสอน

Post : 12 ต.ค. 2563 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
โดยมี อาจารย์สุรศักดิ์ ไชยกัณทา ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นผู้อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า ผป.สุทธยนต์ อารีญาติ ผู้ช่วยอนุศาสก อธิษฐานสรรเสริญขอบพระคุณ และทูลขอการทรงนำ โอกาสนี้ ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ -
ผู้อำนวยการ ประธานในพิธี ถวายบังคม และจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น รับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน ขับร้องโดย คณะนักร้องประสานเสียงวงดาราคอรัส และอธิษฐานขอพระพร โดย
ครูศาสนาสิรินทร ทองเณร อนุศาสก ผู้บริหาร ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์
โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Post : 12 ต.ค. 2563 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

วันนี้ 9 ตุลาคม 2563 แผนกประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมเรียนรู้พอเพียง ชีวิตเพียงพอ (สืบฮีตโตยฮอย ล้านนาไทย) ปีการศึกษา 2563 โดยมี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าอาคารดารารัศมี โดยจัดเป็นฐานกิจกรรมดังนี้ น้ำสมุนไพร โคมล้านนา ลูกประคบ ของกินพื้นเมือง ผ้ามัดย้อม และผางประทีป เพื่อให้นักเรียนนำแนวคิดตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมี ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

Post : 9 ต.ค 2563 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดกิจกรรม Globe Kids เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม สร้างความรู้พื้นฐานให้กับนักเรียน ในเรื่อง ดิน น้ำ อุณหภูมิ และสิ่งปกคลุมดิน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีฐานกิจกรรมดังนี้

ฐานที่ 1 ชั้นบรรยากาศ

ฐานที่ 2 มีอะไรบนดิน

ฐานที่ 3 มาเรียนรู้เรื่องดิน

ฐานที่ 4 การไหลของน้ำในดิน

ฐานที่ 5 มลพิษต่างๆ

ฐานที่ 6 น้ำขุ่น-น้ำใส

โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้เป็นคณะครู นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร ณ อาคารอนุสรณ์ 115 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย

Post : 9 ต.ค 2563 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 สำนักงานแขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ โดย นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และ คณะทำงานฝ่ายปฎิบัติการแขวงกาวิละ ได้ดำเนินการตรวจหอพักสถานศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 จำนวน 2 หลัง ได้แก่ หอพักชายโรงเรียนดาราวิทยาลัย และหอพักหญิงโรงเรียนดาราวิทยาลัย พร้อมกันนี้ ได้ดำเนินการตรวจอาคารโรงอาหารตามจุดต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยมี อาจารย์สุรศักดิ์ ไชยกัณทา ผู้ช่วยผู้จัดการ และคณะครูฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นผู้นำเยี่ยมชม โอกาสนี้ ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ และขอบคุณคณะทำงานฝ่ายปฎิบัติการแขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี อาคารลูซี่ นิบบล๊อก โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Post : 7 ต.ค. 2563 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

นางสาวธวัลรัตน์ เสนะสุทธิพันธุ์ ม.5/1

-ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล FIBA U17 Skills Challenge 2020 รอบ Asian Qualifiers จัดโดยสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ ณ กรุงเทพมหานคร

นางสาวณัชชากัญญ์ ทูลทรัพย์ ม.5/7

นางสาวนาโอมิ โกลเดมันน์ ม.4/9

-ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล FIBA U17 Skills Challenge 2020 รอบ Asian Qualifiers จัดโดยสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ ณ กรุงเทพมหานคร

-ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 10th Asia – Pacific Youth Sports Games จัดโดย Ministry of Youth and Sports of Republic of Russia ณ เมืองวลาดิวอสต๊อค สหพันธรัฐรัสเซีย

นางสาวลิตา สุนทรปกาสิต ม.4/8

-ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 10th Asia – Pacific Youth Sports Games จัดโดย Ministry of Youth and Sports of Republic of Russia ณ เมืองวลาดิวอสต๊อค สหพันธรัฐรัสเซีย

เด็กชายณัธก้อง แสนใจ ม.3/9

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทควันโด ประเภทพุ่มเซ่ ทีมชาย และประเภททีมผสม ฟรีสไตล์ รุ่นอายุ12-14 ปี การแข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทควันโด ประเภทพุ่มเซ่ ทีมชาย การแข่งขันกีฬาพุ่มเซ่ ชิงแชมป์โลก 2019 (Wuxi 2019 World Taekwondo World Cup Championships) จัดโดย World Taekwondo and the Organizing of World ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Post : 7 ต.ค 2563 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนกประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมเรียนรู้พอเพียง ชีวิตเพียงพอ ให้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่น อีกทั้ง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย ตลอดจน ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน หรือภายนอกสถานศึกษา และภูมิปัญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งฐานกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ออกเป็น 8 ฐานการเรียนรู้ โดยได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โอกาสนี้ ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Post : 7 ต.ค. 2563 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

วันนี้ 5 ตุลาคม 2563 อาจารย์เสาวลักษณ์ ดีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง นำโดย ดร.สุรภี วงค์ไพบูลย์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชชานารี มาศึกษาดูงานด้านการบริหารทั่วไป และวิชาการ ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Post : 30 ก.ย. 2563 โดยพิมลมาลย์ มหามนตรี

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป จัดทำโครงการ “ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยเข้ามาตรวจเยี่ยมแผนกปฐมวัยโรงเรียนดาราวิทยาลัย เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็ก และมาตรการที่ถูกต้องเหมาะสมในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID19) มีคณะผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมโดย อาจารย์พันธ์นิภา สุจริตจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและปฐมวัย

Post : 30 ก.ย. 2563 โดยพิมลมาลย์ มหามนตรี

วันนี้ 28 กันยายน 2563 อาจารย์ไพโรจน์ ล้อสินคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนต้อนรับคณะวิทยากร จากโครงการดนตรีเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่มาจัด“ ค่ายพัฒนาศักยภาพดนตรีเครื่องสายตะวันตก และวงโยธวาทิต” ให้กับนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย วง DARA Chamber และ นักดุริยางค์ Dara Symphonic Band โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจาก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ThaiBev มูลนิธิดร.กำจัด-ปราณี มงคลกุล และมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข

Post : 28 ก.ย. 2563 โดยพิมลมาลย์ มหามนตรี

ติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางอื่นๆ

เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโรงเรียน มีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่น่าสนใจมากกมาย

ติดต่อโรงเรียน

โทรศัพท์/TEL : 66 (0) 53-241039, 66 (0) 53-244654, 66 (0) 53-248069

โทรสาร/FAX : 66 (0) 53-249152

Email : contact@dara.ac.th

Google Apps for Education