Dara Academy

Dara Academy is a learning organization with the goal of cultivating Christian principles and developing students to become global citizens based on the Sufficiency Economy Philosophy.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


Good Health Sound Knowledge Excellent Morals

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

สอบวันที่ 4 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลด

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวที่ห้องทะเบียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ที่ห้องการเงินรับ

วันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2564 และ 4 - 21 มกราคม 2565 เวลา 8:00- 14:30 น. เว้นวันหยุดราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

รอบโควตา สอบวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลด

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวที่ห้องทะเบียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ที่ห้องการเงินรับ

วันที่ 26 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2564 เวลา 8:00- 14:30 น. เว้นวันหยุดราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวที่ห้องทะเบียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ที่ห้องการเงินรับ

วันที่ 24 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2564 เวลา 8:00- 14:30 น. เว้นวันหยุดราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

รอบโควตา สอบวันที่ 8 - 15 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลด

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวที่ห้องทะเบียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ที่ห้องการเงินรับ

วันที่ 17 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2564 เวลา 8:00- 14:30 น. เว้นวันหยุดราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ยังเปิดรับสมัครทุกชั้นเรียน

โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 1 - 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ยกเลิกวันหยุดพิเศษ วันชดเชยวันเข้าพรรษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตามที่ประกาศของคณะรัฐมนตรี

6 ธันวาคม 2564 หยุดชดเชยวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

10 ธันวาคม 2564 หยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

24-30 ธันวาคม 2564 หยุดพิเศษ ของทางโรงเรียนดาราวิทยาลัย เนื่องในวันคริสต์มาส

31 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 เนื่องในวันหยุดทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันหยุดสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูผลการเรียนแบบออนไลน์ ชั้น ป.1-ม.6

ระบบการดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์จะเปิดระบบในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถเข้าระบบได้ที่ www.dara.ac.th/grade หรือสแกน QR Code ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

โพสต์ : 9 .. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

การประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เด็กหญิงสิรินดา กิตติธรสกุล นักเรียนชั้น ป.6/4 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน “การประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมคือ อาจารย์ภัชราภรณ์ ศรีสุขคำโพสต์ : 9 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

แข่งขันแบดมินตัน

เด็กหญิงพิชญานิน จำเนียร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน Terminal 21 Badminton Championship 2021 ณ ห้างสรรพสินค้า Terminal21 โคราช เมื่อวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2564 จัดโดยสมาคมแบดมินตันประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
โพสต์ : 9 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 คุณชมพูนุช รัตนา นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย พร้อม อาจารย์พรสวรรค์ เอี่ยมบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและบริการการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูพระเกียรติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ขัตติยนารี ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการอันเป็นคุณูปการต่อดินแดนล้านนา และโรงเรียนดาราวิทยาลัย ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่โพสต์ : 9 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน


พิธีรำลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ฝ่ายงานศาสนกิจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด พิธีรำลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
โดยมี อาจารย์พันธ์นิภา สุจริตจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และปฐมวัย เป็นผู้อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า ศาสนาจารย์ ดร.ยุพิน ชัยราชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อธิษฐานสรรเสริญขอบพระคุณ และทูลขอการ
ทรงนำ ผป.สุทธยนต์ อารีญาติ ผู้ช่วยอนุศาสก อ่านเกียรติประวัติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี โอกาสนี้ ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ วางพวงมาลัยดอกไม้หอม และอ่านบทสดุดีพระราชชายาเจ้าดารารัศมี จากนั้น รับฟังบทเพลงเจ้าดารารัศมี ขับร้องโดย อาจารย์สุชาดา หน่อชาย ผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมร้องเพลงประจำโรงเรียน และอธิษฐานขอพระพร โดย
รูศาสนาสิรินทร ทองเณร อนุศาสก ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์ : 7 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

การเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน
หลักสูตรพัฒนาผู้นำทางการศึกษาฯ

โรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมบริหาร และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย โอกาสที่มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานหลักสูตรพัฒนาผู้นำทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย สำนักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


โพสต์ : 3 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

แนะแนวการศึกษาต่อ


30 พฤศจิกายน 2564 ทีมแนะแนวการศึกษา แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 60 คน ผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์ระบบ Google Meet ได้รับผลการตอบรับจากนักเรียนดีมากโพสต์ : 3 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ งานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 17

เด็กชายเกียรติตระกูล ยะกัณฐะ นักเรียนชั้นป. 6/5 ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ในงานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 17 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2564 โดยมีอาจารย์ณัฏฐพัฒน์ ฉลวย เป็นครูผู้ซ้อมและควบคุมโพสต์ : 3 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

การประกวดกระทงประดิษฐ์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดเชียงใหม่จัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564 โดยนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้าร่วมการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภทนักเรียนอายุไม่เกิน 12ปี คือ เด็กหญิงภัศราพรรญ์ วงค์วัน นักเรียนชั้นป.6/4 และ เด็กหญิงพิรดา ภู่พร้อมพันธุ์ นักเรียนชั้นป.6/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่ห์รางวัลจากนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่โพสต์ : 30 พ.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer เพิ่มเติม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยที่อายุครบ 12 ปี และนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน Pfizer เพิ่มเติม ได้ไปรับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต โดยมีโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนให้นักเรียน


โพสต์ : 26 พ.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

ประกวดวาดภาพรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน คปค และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลดังนี้

เด็กชายกิตติชัย ไชยมงคล นักเรียนชั้น ม.2/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงปุญจิรภา กองเงิน นักเรียนชั้น ม.1/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โดยมี อาจารย์เอกชัย เรือนคำ เป็นผู้ฝึกสอนโพสต์ : 19 พ.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

แสดงความยินดีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ศาสนาจารย์สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยโรงเรียนดาราวิทยาลัยมี ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ ไปร่วมแสดงความยินดี และรับฟังแนวนโยบายจาก พลตำรวจโทปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ณ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5


โพสต์ : 19 พ.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

ประกวดวาดภาพหัวข้อ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันประกวดทักษะการวาดภาพ หัวข้อ “โคก หนอง นา โมเดล” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบการก่อตั้ง 10 ปี มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ โดยโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลดังนี้


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 1 จากผลงานนักเรียนทั่วประเทศ

เด็กหญิงเปรมยุดา กุลประยงค์ นักเรียนชั้น ม.2/5


รางวัลชมเชย จากผลงานนักเรียนทั่วประเทศ

เด็กชายกิตติชัย ไชยมงคล นักเรียนชั้น ม.2/6


อาจารย์ผู้ฝึกสอน อาจารย์เอกชัย เรือนคำ

โพสต์ : 18 พ.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

แสดงความยินดี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบและแสดงความยินดีในโอกาสที่คุณญาณิกา ปานทอง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม​การ​ศึกษา​เอกชน​ สำนักงาน​ศึกษา​ธิการ​จังหวัด​เชียงใหม่​ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


โพสต์ : 17 พ.ย. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

การเยี่ยมชมศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โรงเรียนดาราวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหาร และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โอกาสที่มาศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และดำเนินกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยมี ครูศาสนาสิรินทร ทองเณร อนุศาสก เป็นผู้อธิษฐานทูลขอการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้า อาจารย์เสาวลักษณ์ ดีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ อาจารย์พัชราภรณ์ อุดมโสภกิจ หัวหน้างานเด็กพิเศษ เป็นผู้นำเสนอการดำเนินงานเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ อาจารย์พรสวรรค์ เอี่ยมบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบริการการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการ ณ ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี อาคารลูซี่ นิบบล๊อก โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางอื่นๆ

เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโรงเรียน มีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่น่าสนใจมากมาย

ขายหนังสือทั่วไป

โรงเรียนดาราวิทยาลัยร่วมกับ NANMEEBOOKS เปิดขายหนังสือทั่วไป เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจซื้อผ่านออนไลน์แบบง่ายๆ โดยทุกยอดการสั่งซื้อ จะสนับสนุนโรงเรียนของเรา โดยเข้าไปที่ https://www.nanmeebooks.com/schoolbookfair?qsfs=dara

Google Apps for Education