ห้องเรียนรู้นวัตกรรม สร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล

โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

YOUNG MAKER SPACE DEVELOPMENT DARA ACADREMY

http://gg.gg/dara-cdr

รายการจองห้อง Coding Room DARA ACADEMY :

ภาพกิจกรรม Coding Room DARA ACADEMY :

ข่าวสาร Coding :