หน้าแรก

QR Code รหัสแห่งยุคสมัย

    เวลานี้แทบทุกแห่งหนไม่ว่าจะเป็นหน้านิตยสาร  ข้างกล่องผลิตภัณฑ์  แผ่นปิดโรงหนัง  หรือป้ายโฆษณาแผ่นยักษ์ข้างทางด่วน ตามตึก  ปรากฏรูปกราฟิิกสี่เหลี่ยมจัตรุรัสที่มีลวดลายขาวดำที่อ่านไม่ได้ใจความ  แต่เมื่อยกโทรศัพท์มือถือขึ้นบันทึกภาพกราฟิกดังกล่าว...  เพียงชั่วครู่  เราก็กระโดดไปยังแหล่งข้อมูลที่ตอบโต้กับเราได้โดยพลัน  ทั้งหมดคือสิ่งที่เราได้จากรหัสคิวอาร์  รหัสที่คนยุคใหม่ไม่อาจหลีกเลี่ยงพ้น


Google+ Post