Wie zijn wij?

NILEA staat voor Stichting Nederlands Instituut voor Logotherapie & Existentiële Analyse

De stichting is in 1989 opgericht en werkte bij diens leven met uitdrukkelijke instemming van prof. dr. Viktor E. Frankl aan de opleiding van Logotherapeuten in en buiten het Nederlands taalgebied.

De stichting is een instelling zonder winstoogmerk met als doelstelling het geven van voorlichting over en opleiding in de Logotherapie in de ruimste zin. Hiertoe organiseert de stichting een aan internationale criteria gerelateerde opleiding, verzorgt lezingen en bijeenkomsten, publicaties en voorziet op zo breed mogelijke wijze in de verspreiding van logotherapeutische vakkundigheid.

De stichting ondersteunt praktijken waarin volgens de methode van Viktor Frankl wordt gewerkt. Een aantal logotherapeuten in Nederland heeft zich verenigt in de beroepsvereniging NVLEA.

De stichting onderhoudt nauw contact met een aantal beroepsverenigingen voor zorgprofessionals (zoals de NAP en de NVPA) en werkt nauw samen met instituten voor Logotherapie en Existentiële Analyse over de hele wereld, waaronder de FLP-EU).


Statutaire naam: Stichting Nederlands Instituut voor LogotherapieKvK-nummer: 41003804Datum oprichting: 10-09-1990Activiteiten SBI-code: 869299 - Overige gezondheidszorgondersteunende dienstenIBAN: Stichting voor Logotherapie NILEA: NL74 TRIO 0338 8523 95