clubReglement

Clubreglement

Kledij

Voor de ritten in clubverband geldt dat de clubkledij wordt gedragen.

Respect voor jezelf

Tijdens de clubritten geldt een algemene helmplicht.

De leden verbinden er zich toe te luisteren naar hun lichaam en zeker niet over hun limieten te gaan. In deze context kan de club op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen gerelateerd aan fysieke inspanningen of veroorzaakt door derden.

Het gebruik en verhandelen van verboden prestatie bevorderende middelen is niet toegelaten.

Respect voor de anderen

De clubleden verbinden zich ertoe om de verkeersregels te respecteren. Dit houdt ondermeer in:

1) Stoppen aan de rode lichten.

2) Respecteren van de voorrangsregels.

3) Niet langs links voorbij op de rondepunten.

4) Niet koersen in stedelijke gebieden.

5) Waaiers mogen niet de middenlijn overschrijden.

6) De clubleden verbinden zich ertoe om de andere weggebruikers te respecteren. Dit houdt ondermeer in:

  • De nodige voorzichtigheid inbouwen ten opzichte van zwakke weggebruikers, zoals joggers, wandelaars, paardrijders en fietsers.
  • Onvoorzichtige chauffeurs niet uitkafferen.

7) Geen schunnige of seksistische opmerkingen geven.

8) Hoffelijk fietsen.

9) De clubleden verbinden zich ertoe de ploegmaats te respecteren.

10) Opvolgen van de instructies van de wegkapitein.

11) Wachten op geloste renners.

12) Respect van de tragere renners ten opzichte van de groep.

13) Rekening houden met nieuwe leden.

14) In de eerste uur mag niet sneller gereden worden dan 30km/h op het vlakke.

Respect voor het milieu

Dit houdt in dat papiertjes van koekjes, verpakkingen van energierepen, lekke binnenbandjes enzovoort, in de vuilnisbak belanden en niet zomaar worden achtergelaten.