OAK

Warsztaty prezentacji naukowych

Zapraszamy na 29 edycję OAKu

w Olsztynku, 21-25 listopada 2018!

To wydarzenie wyjątkowe, o którym pamięć i skutki

(mamy nadzieję, że głównie wiedza i umiejętności)

zostają na całe życie!

Początek Dwudziestego Dziewiątego OAKu już za tydzień. Przedstawiamy szczegółowy program warsztatów łącznie z informacjami na temat konkretnych zajęć. Można też już zapoznać się z abstraktami wystąpień i posterów.

Tematem przewodnim są tym razem postery i grafika prezentacyjna, zapraszamy więc, by przyjechać z plakatem – albo wykonanym specjalnie na OAK, albo jakimkolwiek innym: już prezentowanym na konferencji lub dopiero na nią przygotowywanym. Jeśli masz pomysł na inną formę prezentacji, też możesz ją przetestować na tej edycji.

Jeśli to Twój pierwszy OAK i masz ważne powody, by niczego nie prezentować, też jest taka (choć nieco ograniczona) możliwość.

4 noclegi

W ośrodku zewsząd otoczonym lasami i wodą, pokoje dwuosobowe z łazienkami.

Każdego dnia ponad 12 godzin pracy z kreatywnymi ekspertami

Do których zawsze można się zwrócić po dodatkowe porady.

4 dni pełnego wyżywienia

I co najmniej trzy przerwy kawowe każdego dnia.

Dodatkowe atrakcje

Niezwykłe i zróżnicowane zajęcia i mnóstwo wrażeń,

Ciekawe nagrody w kilku konkursach.

Zapraszamy serdecznie!

(szczegóły w zakładce Aktualna edycja)

Czym jest OAK?

Warsztaty Prezentacji Naukowych OAK, czyli Obóz Atrakcyjnych Konwentykli, to spotkania poświęcone doskonaleniu sposobów przekazywania wiedzy i autoprezentacji. Pierwsza edycja zorganizowana została z inicjatywy Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu Jagiellońskiego w styczniu 1999 roku. Kolejne warsztaty były dziełem również innych ośrodków akademickich, takich jak Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Łódzki.

Warsztaty są skierowane przede wszystkim do młodych naukowców, a zatem studentów, doktorantów i młodych doktorów (głównie kierunków przyrodniczych i pokrewnych), którzy chcieliby doskonalić sposoby przedstawiania planów i wyników swoich badań oraz przygotowywania publikacji naukowych. Warsztaty wypełniają w ten sposób lukę w edukacji ludzi nauki, których nie uczy się profesjonalnych wystąpień i nie kładzie nacisku na jakość prezentowania wiedzy. Warsztaty dają również możliwość nawiązywania międzyuczelnianych i międzynarodowych kontaktów, poszerzają horyzonty myślowe dzięki spotkaniu ludzi różnych specjalności i pochodzących z różnych ośrodków akademickich.

Podstawową częścią OAK-u są prezentacje wygłaszane przez uczestników w języku polskim lub angielskim. Po każdym wystąpieniu ma miejsce dyskusja nad jego stroną merytoryczną. Seminaria są filmowane, a następnie odtwarzane i analizowane przez uczestników i ekspertów. W tej części ocenie podlega głównie techniczna strona wystąpień. Wskazywane są słabe punkty i sugerowane sposoby wyeliminowania usterek. Podobnie wygląda omówienie posterów, jednakże w tym przypadku dyskusja techniczna następuje od razu po merytorycznej dla każdego plakatu z osobna. Drugim ważnym punktem warsztatów są zajęcia warsztatowe, dotyczące różnych aspektów opracowywania i prezentowania wyników badań naukowych. Ta część pozwala na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, a często na samodzielne wykonanie prezentacji czy jej części. Do stałych punktów programu należą również wycieczki po atrakcyjnych przyrodniczo terenach, zajęcia terenowe i spotkania towarzyskie.