VOLUNGĖS MOKYKLA

BENDRA INFORMACIJA

  • Nuotolinio mokymo metu, mokinių lankomumas taip pat svarbus, kaip ir lankant mokyklą. Lankomumas fiksuojamas kaip ir anksčiau.

  • Sudarytas nuotolinio mokymos(si) tvarkaraštis paskelbtas mokyklos tinklalapyje www.volunges.lt. Tvarkaraštyje numatomos 2-3 gyvos video konsultacijos (trukmė apie 10-15 min.) ir deleguojamos užduotys, naudojant Eduka (www.klase.eduka.lt) platformą.

  • Mokiniams ir jų tėvams grįžtamasis ryšys ir įvertinimai teikiami per Manodienynas.lt.

  • Mokiniams ir jų tėveliams sudaryta galimybė nuotoliniu būdu bendrauti su švietimo pagalbos specialistais ir gauti reikalingą pagalbą. Kokiais būdais bus teikiama pagalba informuosime kiekvieną individualiai.

  • Mokykla pasirengusi padėti šeimoms, kurioms reikėtų papildomų informacinių technologijų (kompiuteriniai planšetai). Prašome kreiptis pas direktoriaus pavaduotoją Liną el. paštu: lina.biciuniene@volunges.lt arba tel.: (85) 2710582


Atmintinė tėvams dėl mokinių lankomumo

elgesys virtaulioje aplinkoje

mokydamiesi nuotoliniu būdu laikysimės taisyklių!