Vrijwilligers

De voedselbank is volledig afhankelijk van vrijwilligers. Wij beschikken gelukkig over een flink aantal, maar door verloop is er wel behoefte om dit aantal op pijl te houden.

 

De Voedselbank Zwijndrecht werkt in het kort als volgt:

- Op donderdagochtend wordt voedsel opgehaald bij een groothandel en daarna gesorteerd in onze opslag

- Daarnaast wordt ook nog voedsel opgehaald bij diverse supermarkten en winkels in Zwijndrecht

- Al dit voedsel wordt gesorteerd in onze opslag- en uitdeel centrum aan de Emmastraat en klaargezet in de winkel

-            Op donderdag- en vrijdagochtend worden de vakken in de winkel gevuld. 

- Op donderdag- en vrijdagmiddag is de winkel geopend voor de cliënten. 

 

Om al deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren hebben we de volgende vrijwilligers nodig:

- Chauffeurs 

- Coördinatoren  

-     Sorteren en vullen 

- Administratie  

- Winkelbegeleider

- Schoonmaker 


Heeft u op donderdag of vrijdag in de ochtend/middag, minimaal 1 keer in de 3 -4 weken, een paar uur de tijd om te helpen en herkent u zich in een van bovenstaande functies? Meldt u dan aan als vrijwilliger bij Voedselbank Zwijndrecht!

Daarnaast zijn we op zoek naar de volgende bestuursfunctie

Logistiek coördinator 

We verzoeken u een mail te sturen naar vrijwilligers@voedselbankzwijndrecht.nl
In de mail graag naam en telefoonnummer vermelden. De voedselbank neemt na ontvangst zo snel mogelijk contact met u op.

Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteit

Integer handelen is voor de voedselbanken heel belangrijk. Wij krijgen immers in ons werk te maken met moeilijke keuzes en lastige situaties. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld die de integriteit van ons doen en laten moeten bevorderen. Deze regels zijn vastgelegd in een Integriteitscode die op 30 november 2019 door de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland is vastgesteld. De code geldt voor alle voedselbanken, voor de regionale distributiecentra, voor de landelijke vereniging en voor enkele organisaties die nauw met ons zijn verbonden.

Vertrouwenspersonen

Voedselbanken Nederland heeft een aantal vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn beschikbaar voor vrijwilligers van:

Een vrijwilliger kan de hulp van een vertrouwenspersoon inroepen als je te maken krijgt met pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer

Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. De landelijke vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

Kort samengevat

De vertrouwenspersoon:

 

Maak kennis met onze vertrouwenspersonen

Wij vinden het erg belangrijk dat onze vrijwilligers zich veilig voelen op de werkvloer. Daarom doen wij er als organisatie alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen.