Vrijwilligers

We werken uitsluitend met vrijwilligers. Momenteel zijn 50 vrijwilligers actief, zowel zowel chauffeurs/bijrijders als uitdelers, bij tourbeurt (volgens het rooster).

Vrijdagmorgen worden de kratten in Rotterdam gehaald en over de twee uitdeelpunten verdeeld. Vrijdagmiddag worden de kratten verdeeld tussen 14.00 en 16.00 uur op beide uitdeelpunten.

Heeft u op vrijdagmiddag, minimaal 1 keer in de 3 -4 weken, een paar uur de tijd om te helpen met het uitdelen van voedselpakketten? Meldt u dan aan als vrijwilliger bij Voedselbank Zwijndrecht! Tevens zoeken wij chauffeurs die op vrijdagmorgen goederen ophalen bij het distributiecentrum en verschillende sponsors.

We verzoeken u een mail te sturen naar vrijwilligers@voedselbankzwijndrecht.nl
In de mail graag naam en telefoonnummer vermelden. De voedselbank neemt na ontvangst zo snel mogelijk contact met u op.

Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteit

Integer handelen is voor de voedselbanken heel belangrijk. Wij krijgen immers in ons werk te maken met moeilijke keuzes en lastige situaties. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld die de integriteit van ons doen en laten moeten bevorderen. Deze regels zijn vastgelegd in een Integriteitscode die op 30 november 2019 door de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland is vastgesteld. De code geldt voor alle voedselbanken, voor de regionale distributiecentra, voor de landelijke vereniging en voor enkele organisaties die nauw met ons zijn verbonden.

Vertrouwenspersonen

Voedselbanken Nederland heeft een aantal vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn beschikbaar voor vrijwilligers van:

 • de voedselbanken die lid zijn van Voedselbanken Nederland en die geen eigen vertrouwenspersoon hebben

 • de regionale distributiecentra van onze voedselbanken

 • de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland

 • de met ons officieel verbonden organisaties; op dit moment zijn dat de Groente- en Fruitbrigade en de Stichting Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Fryslân.

Een vrijwilliger kan de hulp van een vertrouwenspersoon inroepen als je te maken krijgt met pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer

Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. De landelijke vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

Kort samengevat

De vertrouwenspersoon:

 • vangt je op en laat je je verhaal doen

 • geeft advies en biedt hulp

 • gaat na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.

 • begeleidt je desgewenst, als je de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur van je organisatie.

 • kan je doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.

 • bemiddelt niet in een arbeidsconflict.

 • neemt het probleem niet van je over en gaat niet onderzoeken of uitzoeken wie er gelijk heeft.

Maak kennis met onze vertrouwenspersonen

 • Giselle Schellekens. Zij werkt in het dagelijks leven bij een internationale organisatie waar ze onder andere de functie van vertrouwenspersoon heeft. Mail haar op Giselle.schellekens@voedselbankennederland.nl. Klik hier voor meer informatie over Giselle.

 • Jorie van den Heuvel. Zij werkt in het dagelijks leven als coach en als extern vertrouwenspersoon voor een aantal organisaties. Mail haar op Jorie.van.den.Heuvel@voedselbankennederland.nl. Klik hier voor meer informatie over Jorie.

 • Lisette Overduin- Jansen. Zij werkt in het dagelijks leven als vertrouwenspersoon bij een grote gemeente en als life- en loopbaancoach. Haar e-mailadres is lisette.overduin-jansen@voedselbankennederland.nl. Klik hier voor meer informatie over Lisette.

 • Helen Verhaar-Alink. Zij werkt in het dagelijks leven als HR-adviseur vanuit een bedrijf voor een aantal organisaties. Bij een van die klanten is zij ook vertrouwenspersoon. Haar e-mailadres is helen.verhaar@voedselbankennederland.nl . Klik hier voor meer informatie over Helen.

Wij vinden het erg belangrijk dat onze vrijwilligers zich veilig voelen op de werkvloer. Daarom doen wij er als organisatie alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen.