Vraag en antwoord

Heeft u een vraag? Zoek 'm hier. Bij overige vragen kunt u contact met ons opnemen.

Waarom een voedsel bank?

Ons is gebleken dat ook in Zwijndrecht armoede voorkomt. Dit baseren wij op signalen vanuit hulpverlenende instanties zoals de gemeentelijke sociale diensten, het algemeen maatschappelijk werk, de kerkelijke instanties, de schuldsaneringbureaus en de welzijnsorganisaties.

Hoe beoordeelt de voedselbank mijn situatie?

Aan de hand van uw financiële gegevens wordt het aanvraagformulier door eenhulpverleningsorganisatie samen met u ingevuld. Op korte termijn volgt een definitieve beslissing vanuit de voedselbank over uw aanvraag. U ontvangt hier schriftelijk bericht over of dit wordt aan u doorgegeven via uw hulpverlener.

Een negatieve beslissing: kan ik in bezwaar gaan?

Als u veronderstelt dat er een fout is gemaakt of om andere reden toch denkt aan de voorwaarden te voldoen, dan kunt u schriftelijk bezwaar indienen.

Een positieve beslissing: hoe krijg ik nu een voedselpakket?

Bij een positieve beslissing ontvangt u van ons een brief waarin uitgelegd wordt waar en wanneer u uw pakket kunt ophalen en voor welke periode u een pakket is toegewezen.

Welke gegevens worden er van mij vastgelegd?

Wij bewaren alleen het aanvraagformulier. De financiële gegevens en papieren dient u alleen te overleggen bij het invullen van het aanvraagformulier samen met uw hulpverlener. Deze komen dus niet in bezit van de voedselbank. Aan de hand van het intakeformulier leggen wij alleen de belangrijkste gegevens vast in een geautomatiseerd systeem, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en gezinsomvang, zodat wij u altijd kunnen bereiken en wij u een voedselpakket kunnen geven die afgestemd is op uw huishouding.

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Wij zullen te allen tijde uw privacy maximaal waarborgen. Zo verplichten de medewerkers van de voedselbank zich tot geheimhouding. Wij kunnen u wel van informatie van derden voorzien of aanvullend advies geven over andere hulpverleningsorganisaties, maar het contact met derden dient u in principe zelf tot stand te brengen. Bij het ophalen van uw voedselpakket moet u ter plaatse de producten vanuit onze voedselbankkratten in uw eigen (boodschappen)tas doen. Hierdoor bent u op straat niet meer herkenbaar als klant van de voedselbank. De persoonlijke gegevens die wij van u vastleggen worden niet aan derden verstrekt, ook niet op verzoek, tenzij we daar wettelijk door worden verplicht.

Hoe lang kan ik klant blijven van de voedselbank?

De hulp die wij geven is in principe tijdelijk. U bent zelf verantwoordelijk om er alles aan te doen om uw financiële situatie te verbeteren. Uiteraard kunnen wij u doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, maar u blijft zelf verantwoordelijk. Uw pakket wordt altijd voor een bepaalde periode toegewezen. Na deze periode wordt de situatie van u opnieuw getoetst om te beoordelen of hulp nog noodzakelijk is.

Welke producten bevat een voedselpakket?

Wij verstrekken wekelijks een voedselpakket bestaande uit ongeveer 10 tot 15 producten op het gebied van dagelijkse levensmiddelen. U moet dan denken aan producten als melk, aardappelen, rijst, beleg, brood, groente en fruit. Wel kan de omvang en diversiteit van een voedselpakket van week tot week erg verschillen. Dat kan betekenen dat er soms juist wat luxere artikelen in een pakket zitten, maar ook minder gangbare producten, zoals bijvoorbeeld afslankproducten. Het is maar net wat de leveranciers in de aanbieding hebben in een bepaalde week. Ook kan het zijn dat er producten in uw pakket zitten, die we de week daarvoor ook al hebben uitgeleverd. Bepaalde producten zijn immers periodegebonden en dan in overvloed verkrijgbaar. Wellicht kunt u dan met uw buren producten ruilen. Dat is wel uw eigen verantwoordelijkheid.

Moet ik een voedselpakket zelf ophalen?

Ja, want wij moeten wel zicht en controle houden op de situatie. Doordat we met veel verschillende vrijwilligers werken, kan het voorkomen dat een vrijwilliger u niet herkent of twijfelt aan de juistheid van uw gegevens. Mocht u echter fysiek niet in staat zijn zelf een voedselpakket op te halen, neem dan met ons contact op. Wij zullen dan kijken of we een maatwerk oplossing kunnen vinden.

Wordt er met dieetwensen rekening gehouden?

We stellen verschillende voedselpakketten samen op basis van de omvang en samenstelling van een huishouden. Ook proberen wij er rekening mee te houden dat sommige mensen vanuit geloofsovertuiging geen varkensvlees mogen. Dieetwensen zijn echter tegenwoordig zo divers, dat dit niet door ons te organiseren is. U blijft zelf verantwoordelijk om goed op te letten dat u geen producten tot u neemt die u niet mag hebben.

Hoe komt de voedselbank aan zijn voedsel?

Wij proberen zoveel mogelijk gebruik te maken lokale en regionale leveranciers. Sommigen producten zijn over bij de leverancier( er zijn er teveel van gemaakt, er is te veel ingekocht, ze zijn niet meer "in" bij de consument en worden dan vaak uit de winkel gehaald, terwijl ze nog wel geschikt zijn voor consumptie. Producten die moeilijk te verkrijgen zijn zullen wij proberen te onttrekken uit andere voedselbanken en/of uit de hoofdbanken, die weer vaak directe contacten met landelijke leveranciers hebben.

Is het voedsel van de voedselbank nog wel geschikt voor consumptie?

De medewerkers van de voedselbank zijn geïnstrueerd hoe om te gaan met de THT (tenminste houdbaar tot) en de TGT (te gebruiken tot)-data’s van producten. Ook omtrent de bewaarcondities van producten gelden duidelijke afspraken. We hanteren daarbij de richtlijnen van onder andere de Voedsel en Waren Autoriteit. We gebruiken ook koel/vriescellen en voor het vervoer een koel/vrieswagen. Sommige producten zijn echter nog best een tijd houdbaar, maar gewoon verkeerd gestickerd of verpakt, waardoor ze niet meer via de reguliere kanalen, zoals supermarkten, verkocht kunnen worden. Deze producten hebben daarmee geen commerciële waarde meer en worden vernietigd. Via het kanaal van de voedselbanken kunnen we deze producten echter toch nog in omloop brengen voor onze klanten die deze producten nog goed kunnen gebruiken.

Is hulp altijd gegarandeerd?

Uiteraard doen wij er alles aan om onze dienstverlening zo goed en zorgvuldig mogelijk vorm te geven. Wij blijven echter een vrijwilligersorganisatie die volledig afhankelijk is van de ruimhartigheid en mogelijkheden bij onze leveranciers en sponsoren. Aan de hulpverlening door de voedselbank kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.