Aanvragen

Lees hier de criteria.

Download hier uw aanvraagformulier.

Download hier uw evaluatieformulier.

Toelatingscriteria / voedselpakket aanvragen

Wanneer u denkt dat u hulp van de Voedselbank kunt gebruiken, kunt u daarvoor een aanvraag/verzoek inleveren bij de lokale Voedselbank in Zwijndrecht of naar ons mailen.

De aanvragen om in aanmerking te komen voor een voedselpakket, kunnen worden gedaan met hulp van hulpverlenende instanties zoals de Stichting Graag Gedaan of andere schuldhulpverlener organisaties.

De hulpverleners vullen samen met u het aanvraagformulier in en stuurt dit door naar de Voedselbank Zwijndrecht. In een intake gesprek met de hulpverlenende organisatie neemt u uw financiële papieren mee. Op basis van de criteria, laten we weten of u in aanmerking komt voor een voedselpakket.

We beoordelen elke aanvraag zorgvuldig. Met uw gegevens over inkomen en vaste lasten, kan de aanvraag gedaan worden met een hulpverlenende instantie. U krijgt ongeveer binnen twee weken bericht.

Incomplete aanvragen en/of evaluaties kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Wanneer is mijn aanvraag/evaluatie compleet?

- In geval van een aanvraag maakt u gebruik van het aanvraagformulier.

- In geval van inkomen is de aanvraag/evaluatie voorzien van een recente uitkerings- en/of salarisspecificatie.

- In geval van leefgeld is de aanvraag/evaluatie voorzien van bankafschriften van de LEEFGELDREKENING van cliënt over de laatste 3 maanden (niet van de beheerrekening, niet van de gewone betaalrekening en geen budgetplan).

- In geval van geen inkomen is de aanvraag/evaluatie voorzien van bewijs hiervan; bevestiging van aanvraag uitkering of kopie beschikking waaruit blijkt dat cliënt geen uitkering (meer) ontvangt.

- In geval van het ontbreken van huurtoeslag/zorgtoeslag/kindgebonden budget is de aanvraag/evaluatie voorzien van bewijs dat dit in aanvraag is (bevestiging van de belasting of een screenshot/uitdraai van het aanvragen via DigiD) of de beschikking indien een toeslag onder beslag ligt.

- Lopende aflossingen worden per schuldeiser per maandelijkse aflossing gespecificeerd.