Velkommen til Vinnesbygda, ei perle for fastbuande, hyttefolk og tilreisande!

Kva skjer i Vinnesbygda?