Rusleturar


Vinnesholmen

Nydeleg husmannsplass med flott strand og gode fiskeplassar

Vinnesleiro

Naturreservat med mykje dyreliv

Kulturstien

Opplev Vinnesbygda frå steinalderen og fram til i dag.

Dallandstølen

Fin utsikt mot Dalland, Bjørnafjorden og Tysnes

Skåtaklubben

Fin utsikt heilt nede ved sjøen

Skåtåsen

Litt opp i furuskogen