¿Què ès el Tarot telefònic?

El Tarot és una baralla de cartes, que les vidents o tarotistes fem servir com a mitjà de consulta i interpretació de fets presents, passats, futurs, somnis, percepcions o estats emocionals que constitueix, a més, un tipus de cartomància.

Els orígens del tarot, daten almenys del segle XIV.

La tècnica es basa en l’elecció de cartes d’una baralla especial, que després són interpretades per nosaltres les vidents, tarotistes o mèdium, segons l’ordre o disposició en què han estat seleccionades o repartides.

Cost 932: Gratis amb tarifa plana, mòbil en funció de tarifa contractada. Només majors edat. + Info en Notes legals.

Cost 806: Xarxa fixa: 1,21€ (IVA incl.) i xarxa mòbil: 1,57€ (IVA incl.). Només majors edat. + Info en Notes legals.