Roma,

cidade eterna

Roma é coñecida como a "Cidade Eterna" porque nela o tempo parece pararse hai séculos. Os seus monumentos e os restos de impoñentes edificios fan que un paseo polas súas rúas convértase nunha viaxe no tempo ata a época de máximo esplendor da capital.

Para coñecer o que imos ver, sería interesante un repaso da Historia de Roma