Søkefelt for ny og gamal heimeside Vegårshei Viltlag

Siste nytt Vegårshei Viltlag

19 06 22 Protokollen årsmøtet Vegårshei Viltlag 2022


19 06 22 Vegårshei Jegar og Fisk startar med skyting for storviltprøva 22 06 22. Det vert eit par veker pause i sommar. Meir informasjon seinare.


07 06 22 Bestandsplan for hjort Vegårshei Viltlag 2022 - 2023


07 06 22 Informasjon om Skyteprøve for storviltjakta frå Vegårshei Skytterlag (NB i år er ei fleste på torsdagar) Datoar her.


11 05 22 Referat frå styremøte i Vegårshei Viltlag 27 01 22 og 29 03 22


10 05 22 Resultata av tannanalysane Vegårshei Viltlag for jaktsesongen 2021


24 04 22 ÅRSMØTET Vegårshei Viltlag 19. MAI 2022 kl 18.200 PÅ FJELLHEIM Sakspapira er her lenke.


31 01 22 Ny bestandsplan for hjort 2022 - 23. Det er send epost til alle jaktlaga med spørsmål om opplegget vidare. Svarfrist for jaktlaga er 15 03 22. Sjå her.


21 01 22 Hugs Jakt- og Fangstrapportering frist 01 05 22


29 12 21 Rådyrjakta felte rådyr 2021
Bestandsvurdering elgstammen Vegårshei 2021


14 12 21 Elgbeitetaksering i Agder 2021. Faun rapport R15 2021
Elgbeitetaksering i Agder 2021 Kortrapport (Faun rapport R18-2021)
Figurar beiteregistrering Agder 2021


10 12 21 Ekstraordinær båndtvang m.m. Vegårshei


09 12 21 Rovdyrjakta Vegårshei 2020 - 21


Viktig informasjon om Vegårshei Viltlag si nye heimeside

Google legg om opplegget for heimesider hjå dei. Ein er nøydd til å gå over til den nye platformen då heimesider i dagens system ikkje kan oppdaterast etter 01 11 21. Den gamle heimesida vert liggande urørt etterpå og kan nåast via lenke frå denne heimesida. Trykk på knappen "Gamle heimesida Vegårshei Viltlag.

Dei fleste funksjoner som har vore på heimesida fram til no kan vidareførast, men kan komma på litt andre stader og med endra formgjeving.

Fordelen med den nye platformen er at heimesida mykje betre tilpassar seg om du er inne på heimesida med mobil, nettbrett eller nettbrett.

Dersom du opnar rekneark som ligg på heimesida er det viktig å vida om dette:
Når du klikkar deg inn på eit rekneark på heimesida til Vegårshei Viltlag så kan det vera at du får opp spørsmålet "Åpne med" som vist nederst på biletet til venstre. Du skal då IKKJE trykka på "DISK" til venstre, men på ikonet til høgre (som vil vera ein nettlesar) og så "Alltid" heilt under og til høgre i biletet.

Nettlesaren vil ha forskjelleg namn ut frå kva merke PC, nettbrett eller smarttelefon du har. Sjå ein illustrasjon her.

Utførleg dokument her eller prøv herVanskar med å sjå rekneark? Hjelp her.