Søkefelt for ny og gamal heimeside Vegårshei Viltlag

Siste nytt Vegårshei Viltlag

Felte hjort Vegårshei 2023 

Ved felt hjort skal jegar snarast rapportera dette til jaktleiar i jaktlaget som sender inn rapportskjema seinast same ettermiddag/kveld.



19 11 23 Oversikt felte rådyr 2023 (svara på spørre-skjemaet til jaktlaga).


19 12 23 Bestandsvurdering elgstammen 2023 (svara på spørre-skjemaet til jaktlaga).


01 11 23 NB NB Har du Android smart-telefon? Dersom du brukar Chrome som nettlesar på den så kan du svært enkelt legga heimesida til Vegårshei Viltlag som eige ikon på startsida. Då kjem du med eitt trykk på ikonet direkte inn på Vegårshei Viltlag si heimeside.  Enkel forklaring ligg her: 

forklaring som vanleg dokument,     

forklaring som PDF-dokument


29 10 23 NB NB Har du Iphone? Då kan du svært enkelt legga heimesida til Viltlaget som eige ikon på telefonen slik at du med eit trykk er inne på heimesida: 

Enkel forklaring her som vanleg dokument.  

Her enkel forklaring som PDF-dokument.


26 08 23 Her er eit kort referat frå jaktleiarmøtet 24 08 23 med viktig informasjon om hjortejakta, elgjakta og kontingent frå jaktlaga til Vegårshei Viltlag.


16 08 23 Referat styremøtet Vegårshei Viltlag 08 08 23


05 08 23 Til jaktlaga

 Det blir jaktledermøte på Fjellheim torsdag 24. august kl. 18 00.

Gjennomgang av ny avskytning av hjortebukk, og ellers vanlige forberedelser til jakta.

Dette er siste året i bestandsplanen, både for elg og hjort.

Også påminnelser om innrapporteringer, og levering av tenner.

 Mvh

John Geir Smeland

sekretær

05 08 23 Vanskar med heimesida til Viltlaget? Les her.


13 06 23 Bestandsplan hjort 2022 - 2023 Vegårshei Viltlag


13 06 23 Protokoll frå Årsmøtet 2023 i Vegårshei Viltlag


17 05 23 Fellesmøtet for viltforvaltning i Agder på Refsnes 19. april -23 informasjon. No også med foredraga og diverse lenker.



02 05 23 Melding frå VJFF: VJFF arrangerer foredrag om hjorteviltforvaltning på Fjellheim, mandag 22. mai kl.18. Foredragsholder er Johan Trygve Solheim fra Norsk Hjortesenter. Inngang kr 100,- Enkel servering 


01 05 23 Her er foredraga frå Hjorteviltseminar 2023 Skogkurs lagt ut.


Årsmøtet Vegårshei Viltlag torsdag 25. mai kl 18.00 på Fjellheim


Forslag til årsmøtet frå Ragnar Ættestøl

Dokument motteke 15 05 23:

Forslag frå Knut Aas

Forslag frå styret

Årsmelding 2022 – 2023 med aktivitetsplan 2023 – 2024 – Vegårshei Viltlag 

Saksliste årsmøte i Vegårshei Viltlag 2023




18 04 23 Papir til årsmøtet i Vegårshei Viltlag:
Innkalling til årsmøtet Vegårshei Viltlag 2023

Årsmelding 2022 og arbeidsplan 2023 Vegårshei Viltlag

Forslag til årsmøtet Vegårshei Viltlag 2023

Vedtekter for Vegårshei Viltlag


18 04 23 Referat styremøtet Vegårshei Viltlag 17 04 23


11 04 23: No kan du betale jegeravgift for jaktåret 2023/2024 (1. april 2023 - 31. mars 2024) på www.jegerregisteret.no. 


03 04 23 

Rapporten "Elg og hjort i Agder 2023" pdf

Rådata felte elg Vegårshei elgjakta 2022 pdf

Figurar felte elg  Vegårshei elgjakta 2022 pdf

Rådata felte elg  Vegårshei elgjakta 2022 excel (rekneark)


24 02 23  Referat styremøtet Vegårshei Viltlag 15 02 23


11 01 23 NB Innrapportering for alle: Du som har betalt jegeravgiften for jaktåret 2022/2023 og skal sende inn jakt- og fangstrapporten til Statistisk sentralbyrå. Du skal svare selv om du ikke har jaktet dette jaktåret og selv om du tidligere har rapportert til jaktrettshaver, fjellstyret, Statskog (inatur), Finnmarkseiendommen eller andre. 

Du skal rapportere via Altinn på siden:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/statistisk-sentralbyra/jaktundersokelsen/ Ved å benytte denne lenken kommer du til skjemaet. Svarfristen er 1. mai 2023. 

 

11 01 23

Hei

Vi mangler en god del tenner fra mange lag.

Disse skal leveres til AgnarTore Vaaje på kommunehuset, eller legg de i postkassa utenfor kommunehuset, så fort som mulig.

Dette gjelder elg, og hjortebukker større enn spissbukk.

Lever konvolutt for elgkalv også, men da uten tenner i.

Mvh

John Geir Smeland

sekretær



23 12 22 Svært viktig informasjon om eventuell rovdyrjakt vinteren 2022 - 2023

 



08 08 22 Referat styremøtet Vegårshei Viltlag 04 08 22


19 06 22 Protokollen årsmøtet Vegårshei Viltlag 2022


07 06 22 Bestandsplan for hjort Vegårshei Viltlag 2022 - 2023


Nest siste nytt Vegårshei Viltlag

Vi må presisere at mellombukk aldri kan ha mer enn 2 tagger i krona.

Dette har kunnet vært misforstått, når det er snakk om inntil 10 tagger.

 

Vi må derfor presisere at er det 3 tagger eller mer i en av kronene, er det storbukk/brølebukk/kronhjort.

Dette gjelder uansett om det skulle mangle noen andre tagger nedenfor.

 

Vi ber jaktlaga formidle dette til alle som skal jakte nå de siste ukene før jul.

 

Mvh

John Geir Smeland

sekretær


08 08 22 Det innkalles til jaktledermøte torsdag 25. august på Fjellheim kl. 18 00. 

Vanlig møte med info før jakta, med særlig vekt på hjortejakta og den nye bestandsplanen, med rapporteringer og div. 

Vi håper at Martin Due-Tønnesen kommer, og Alf Eivind Myren fra fallviltgruppa. 

Vi minner om kontingenten som ble vedtatt på årsmøte, kr 200 pr jaktlag, kan betales inn på konto: 2938.11.30841 innen 01.09.2022

Vi tar også en gjennomgang av epost adresser og lignende, samt radiokanal som laget bruker, og får oppdatert dette. 

Dersom det er ny jaktleder, send dette videre til rette person. 

Hjertelig velkommen 

Styret i Vegårshei viltlag


26 09 21 Ettersøksgruppa/fallviltgruppa Vegårshei


04 09 21 Elgfordeling jaktlaga i Vegårshei Viltlag etter gjennomgang på styremøtet 26 08 21


04 09 21 Referat alle styremøta Viltlaget 2021 i eit dokument. Siste (øverste) er 26 08 21.


28 08 21 Jaktleiarmøte 14 0921 innkalling og viktig informasjon om hjortejakta.


24 08 21 Referat styremøtet i Vegårshei Viltlag 24 06 21

Felte hjort Vegårshei 2012 -

Skjema hjortejakta 2022 versjon 3 (Svar)

Viktig informasjon om Vegårshei Viltlag si nye heimeside 

Google legg om opplegget for heimesider hjå dei. Ein er nøydd til å gå over til den nye platformen då heimesider i dagens system ikkje kan oppdaterast etter 01 11 21. Den gamle heimesida vert liggande urørt etterpå og kan nåast via lenke frå denne heimesida. Trykk på knappen "Gamle heimesida Vegårshei Viltlag. 

Dei fleste funksjoner som har vore på heimesida fram til no kan vidareførast, men kan komma på litt andre stader og med endra formgjeving.

Fordelen med den nye platformen er at heimesida mykje betre tilpassar seg om du er inne på heimesida med mobil, nettbrett eller nettbrett.

Dersom du opnar rekneark som ligg på heimesida er det viktig å vida om dette:
Når du klikkar deg inn på eit rekneark på heimesida til Vegårshei Viltlag så kan det vera at du får opp spørsmålet "Åpne med" som vist nederst på biletet til venstre. Du skal då IKKJE trykka på "DISK" til venstre, men på ikonet til høgre (som vil vera ein nettlesar) og så "Alltid" heilt under og til høgre i biletet.

Nettlesaren vil ha forskjelleg namn ut frå kva merke PC, nettbrett eller smarttelefon du har. Sjå ein illustrasjon her.

Utførleg dokument her                      eller prøv her



Vanskar med å sjå rekneark?  Hjelp her.

BRUK VÅRE SPONSORAR