Søkefelt for ny og gamal heimeside Vegårshei Viltlag

Siste nytt Vegårshei Viltlag

24 02 23  Referat styremøtet Vegårshei Viltlag 15 02 23


11 01 23 NB Innrapportering for alle: Du som har betalt jegeravgiften for jaktåret 2022/2023 og skal sende inn jakt- og fangstrapporten til Statistisk sentralbyrå. Du skal svare selv om du ikke har jaktet dette jaktåret og selv om du tidligere har rapportert til jaktrettshaver, fjellstyret, Statskog (inatur), Finnmarkseiendommen eller andre. 

Du skal rapportere via Altinn på siden:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/statistisk-sentralbyra/jaktundersokelsen/ Ved å benytte denne lenken kommer du til skjemaet. Svarfristen er 1. mai 2023. 

 

11 01 23

Hei

Vi mangler en god del tenner fra mange lag.

Disse skal leveres til AgnarTore Vaaje på kommunehuset, eller legg de i postkassa utenfor kommunehuset, så fort som mulig.

Dette gjelder elg, og hjortebukker større enn spissbukk.

Lever konvolutt for elgkalv også, men da uten tenner i.

Mvh

John Geir Smeland

sekretær23 12 22 Svært viktig informasjon om eventuell rovdyrjakt vinteren 2022 - 2023

 08 08 22 Referat styremøtet Vegårshei Viltlag 04 08 22


19 06 22 Protokollen årsmøtet Vegårshei Viltlag 2022


07 06 22 Bestandsplan for hjort Vegårshei Viltlag 2022 - 2023


Nest siste nytt Vegårshei Viltlag

Vi må presisere at mellombukk aldri kan ha mer enn 2 tagger i krona.

Dette har kunnet vært misforstått, når det er snakk om inntil 10 tagger.

 

Vi må derfor presisere at er det 3 tagger eller mer i en av kronene, er det storbukk/brølebukk/kronhjort.

Dette gjelder uansett om det skulle mangle noen andre tagger nedenfor.

 

Vi ber jaktlaga formidle dette til alle som skal jakte nå de siste ukene før jul.

 

Mvh

John Geir Smeland

sekretær


08 08 22 Det innkalles til jaktledermøte torsdag 25. august på Fjellheim kl. 18 00. 

Vanlig møte med info før jakta, med særlig vekt på hjortejakta og den nye bestandsplanen, med rapporteringer og div. 

Vi håper at Martin Due-Tønnesen kommer, og Alf Eivind Myren fra fallviltgruppa. 

Vi minner om kontingenten som ble vedtatt på årsmøte, kr 200 pr jaktlag, kan betales inn på konto: 2938.11.30841 innen 01.09.2022

Vi tar også en gjennomgang av epost adresser og lignende, samt radiokanal som laget bruker, og får oppdatert dette. 

Dersom det er ny jaktleder, send dette videre til rette person. 

Hjertelig velkommen 

Styret i Vegårshei viltlag


26 09 21 Ettersøksgruppa/fallviltgruppa Vegårshei


04 09 21 Elgfordeling jaktlaga i Vegårshei Viltlag etter gjennomgang på styremøtet 26 08 21


04 09 21 Referat alle styremøta Viltlaget 2021 i eit dokument. Siste (øverste) er 26 08 21.


28 08 21 Jaktleiarmøte 14 0921 innkalling og viktig informasjon om hjortejakta.


24 08 21 Referat styremøtet i Vegårshei Viltlag 24 06 21

Skjema hjortejakta 2022 versjon 3 (Svar)

Viktig informasjon om Vegårshei Viltlag si nye heimeside 

Google legg om opplegget for heimesider hjå dei. Ein er nøydd til å gå over til den nye platformen då heimesider i dagens system ikkje kan oppdaterast etter 01 11 21. Den gamle heimesida vert liggande urørt etterpå og kan nåast via lenke frå denne heimesida. Trykk på knappen "Gamle heimesida Vegårshei Viltlag. 

Dei fleste funksjoner som har vore på heimesida fram til no kan vidareførast, men kan komma på litt andre stader og med endra formgjeving.

Fordelen med den nye platformen er at heimesida mykje betre tilpassar seg om du er inne på heimesida med mobil, nettbrett eller nettbrett.

Dersom du opnar rekneark som ligg på heimesida er det viktig å vida om dette:
Når du klikkar deg inn på eit rekneark på heimesida til Vegårshei Viltlag så kan det vera at du får opp spørsmålet "Åpne med" som vist nederst på biletet til venstre. Du skal då IKKJE trykka på "DISK" til venstre, men på ikonet til høgre (som vil vera ein nettlesar) og så "Alltid" heilt under og til høgre i biletet.

Nettlesaren vil ha forskjelleg namn ut frå kva merke PC, nettbrett eller smarttelefon du har. Sjå ein illustrasjon her.

Utførleg dokument her                      eller prøv herVanskar med å sjå rekneark?  Hjelp her.

BRUK VÅRE SPONSORAR