Søkefelt for ny og gamal heimeside Vegårshei Viltlag

Siste nytt Vegårshei Viltlag

08 08 22 Det innkalles til jaktledermøte torsdag 25. august på Fjellheim kl. 18 00.

Vanlig møte med info før jakta, med særlig vekt på hjortejakta og den nye bestandsplanen, med rapporteringer og div.

Vi håper at Martin Due-Tønnesen kommer, og Alf Eivind Myren fra fallviltgruppa.

Vi minner om kontingenten som ble vedtatt på årsmøte, kr 200 pr jaktlag, kan betales inn på konto: 2938.11.30841 innen 01.09.2022.

Vi tar også en gjennomgang av epost adresser og lignende, samt radiokanal som laget bruker, og får oppdatert dette.

Dersom det er ny jaktleder, send dette videre til rette person.

Hjertelig velkommen

Styret i Vegårshei viltlag08 08 22 Referat styremøtet Vegårshei Viltlag 04 08 22


19 06 22 Protokollen årsmøtet Vegårshei Viltlag 2022


19 06 22 Vegårshei Jegar og Fisk startar med skyting for storviltprøva 22 06 22. Det vert eit par veker pause i sommar. Meir informasjon seinare.


07 06 22 Bestandsplan for hjort Vegårshei Viltlag 2022 - 2023
Skjema hjortejakta 2022 versjon 3 (Svar)

Viktig informasjon om Vegårshei Viltlag si nye heimeside

Google legg om opplegget for heimesider hjå dei. Ein er nøydd til å gå over til den nye platformen då heimesider i dagens system ikkje kan oppdaterast etter 01 11 21. Den gamle heimesida vert liggande urørt etterpå og kan nåast via lenke frå denne heimesida. Trykk på knappen "Gamle heimesida Vegårshei Viltlag.

Dei fleste funksjoner som har vore på heimesida fram til no kan vidareførast, men kan komma på litt andre stader og med endra formgjeving.

Fordelen med den nye platformen er at heimesida mykje betre tilpassar seg om du er inne på heimesida med mobil, nettbrett eller nettbrett.

Dersom du opnar rekneark som ligg på heimesida er det viktig å vida om dette:
Når du klikkar deg inn på eit rekneark på heimesida til Vegårshei Viltlag så kan det vera at du får opp spørsmålet "Åpne med" som vist nederst på biletet til venstre. Du skal då IKKJE trykka på "DISK" til venstre, men på ikonet til høgre (som vil vera ein nettlesar) og så "Alltid" heilt under og til høgre i biletet.

Nettlesaren vil ha forskjelleg namn ut frå kva merke PC, nettbrett eller smarttelefon du har. Sjå ein illustrasjon her.

Utførleg dokument her eller prøv herVanskar med å sjå rekneark? Hjelp her.