Søkefelt for ny og gamal heimeside Vegårshei Viltlag

Siste nytt Vegårshei Viltlag:


16 07 24 Det er jaktledermøte på Fjellheim torsdag 22. august kl 18. 

Planen er å gjennomgå bestandsplanene for elg og hjort og tildeling av enheter for elg. Vi vil sende ut tildelt elg-enheter i forkant av møtet. 

Vi vil også gå gjennom innrapportering, levering av tenner, ettersøk, kontingent, heimesida mv. 

Gi beskjed dersom noen skal fjernes fra jaktleder-epostlisten, eller legges til. 

Vh

Mari Andrea Moland

Sekretær10 07 24 Referat frå styremøtet Vegårshei Viltlag 09 06 24


20 06 24 Alt om og frå årsmøtet 2024 ligg her: Papir og referat frå årsmøtet lenke.
Godkjende bestandsplanar for elg og hjort Vegårshei Viltlag 2024 - 2026 lenke


14 06 24 Rett inn på heimesida med Iphone? Sjå her.

Rett inn på heimesida med Android? Sjå her.


03 05 24 Orienteringsaktivitet Vegårshei 2024 lenke.


22 04 24 Referat - viltforum 16. april 


NB Det som skjedde før 20 04 2024 ligg no litt lengre nede under "Nest siste nytt Vegårshei Viltlag". Klikk på V-en til høgre.


Felte hjort Vegårshei 2012 -

Nest siste nytt Vegårshei Viltlag

25 04 24 Reaksjonar på utsende forslag frå Vegårshei Viltlag årsmøtet 2024 nederst på sida innkomne reaksjonar: lenke, til no 13 reaksjonar/kommentarar


20 04 24   Innkalling til årsmøte i Vegårshei viltlag.

Det innkalles til årsmøte torsdag 23 mai 2024 på Fjellheim kl 18 00.

Se vedlegg: Finn alt på denne sida/lenka: 

Årsmøtet Vegårshei Viltlag 2024

FRIST for å sende inn saker til årsmøtet er 9. mai –for adresser sjå innkallinga.

Mvh   for styret
John Geir Smeland  sekretær


17 04 24

Tusen takk for god deltakelse på Fellesmøte for viltforvaltning i Agder 2024 (lenke til foredraga) på Dyreparken hotell. Presentasjonene fra møtet er vedlagt.

 

Vi håper alle som var til stede, samt dere som hadde ønske om å delta, men ikke hadde anledning, om å gi oss en evaluering av møtet. Det tar kun 3 minutter å svare på spørsmålene i skjemaet her: https://forms.office.com/e/vM7Y6K7jeU.

Målet er å arrangere neste års Fellesmøtet for viltforvaltning slik at det treffer temamessig og at tidspunkt og sted passer for så mange som mulig.

 

Faun-rapportene Elg og hjort 2024 og Beiteskader fra hjort kan du finne lenke til her: Hvordan gikk jakta høsten 2023 og hva kan det si oss om elgen og hjorten i Agder? - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

  

Med vennlig hilsen

Katrine Skajaa Gunnarsli

Rådgiver


17 04 24 Sminaret på Gardermoen informasjon:  Hjortevilt seminar 2024 Skogkurs05 04 24 Åpent møte om elgforvaltning 9. april

Det blir åpent møte om elgforvaltning 9. april kl. 19 00 på Fjellheim.

Foredragsholder er Jo Inge Breisjøberget.

Vel møtt

Vegårshei JFF    Vegårshei viltlagMelding frå Statistisk Sentralbyrå:

Du har betalt jegeravgiften for jaktåret 1. april 2023 - 31. mars 2024 og skal derfor svare på

Jakt- og fangstrapporteringen til Statistisk sentralbyrå (SSB). Vi ber deg om å rapportere

innen 1. mai 2024.

Opplysningsplikten er hjemlet i viltloven § 50, og data samles inn på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Jegere som ikke rapporterer innen fristen, vil få en tilleggsavgift som for tiden er på 240 kroner.

Beløpet vil bli lagt til jegeravgiften neste år.

Hvordan skal du rapportere?

Skjemaet finner du ved å benytte lenken: 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/statistisk-sentralbyra/jaktundersokelsenFelte hjort Vegårshei 2023 

Ved felt hjort skal jegar snarast rapportera dette til jaktleiar i jaktlaget som sender inn rapportskjema seinast same ettermiddag/kveld.


24 01 24: Referat frå styremøtet Vegåshei Viltlag 22 01 24

24 01 24 Epost av 10 01 24:

Til jaktlaga

Vi må minne om noen rapporteringer for jakta høsten 2023.

Hjorteviltregisteret: Husk å legge inn både elg og hjort, felt, sette og jegerdager. Det kan også legges inn rådyr, søk opp Vegårshei viltlag.

Rapportering av rådyr på viltlagets link, det mangler fortsatt 10-12 lag.

Minner også om å levere tenner fra elg og voksen hjortebukk til kommunen, v/Terje Flaten.

Minner igjen om kontingenten til viltlaget, kr 200 til 2938.11.30841, for 2023, flere som ikke har betalt.


Bestandsplaner 2024-2026

Viltlaget skal ha styremøte snart, og vil da sende ut spørsmål til jaktlaga, om innspill til neste bestandsplan, for elg og hjort.


Mvh

John Geir Smeland

sekretær09 12 23 Viktig informasjon om rovdyrjakta Vegårshei Viltlag 2023 - 2024


19 11 23 Oversikt felte rådyr 2023 (svara på spørre-skjemaet til jaktlaga).


19 12 23 Bestandsvurdering elgstammen 2023 (svara på spørre-skjemaet til jaktlaga).


01 11 23 NB NB Har du Android smart-telefon? Dersom du brukar Chrome som nettlesar på den så kan du svært enkelt legga heimesida til Vegårshei Viltlag som eige ikon på startsida. Då kjem du med eitt trykk på ikonet direkte inn på Vegårshei Viltlag si heimeside.  Enkel forklaring ligg her: 

forklaring som vanleg dokument,     

forklaring som PDF-dokument


29 10 23 NB NB Har du Iphone? Då kan du svært enkelt legga heimesida til Viltlaget som eige ikon på telefonen slik at du med eit trykk er inne på heimesida: 

Enkel forklaring her som vanleg dokument.  

Her enkel forklaring som PDF-dokument.


26 08 23 Her er eit kort referat frå jaktleiarmøtet 24 08 23 med viktig informasjon om hjortejakta, elgjakta og kontingent frå jaktlaga til Vegårshei Viltlag.


16 08 23 Referat styremøtet Vegårshei Viltlag 08 08 23


05 08 23 Til jaktlaga

 Det blir jaktledermøte på Fjellheim torsdag 24. august kl. 18 00.

Gjennomgang av ny avskytning av hjortebukk, og ellers vanlige forberedelser til jakta.

Dette er siste året i bestandsplanen, både for elg og hjort.

Også påminnelser om innrapporteringer, og levering av tenner.

 Mvh

John Geir Smeland

sekretær

05 08 23 Vanskar med heimesida til Viltlaget? Les her.


13 06 23 Bestandsplan hjort 2022 - 2023 Vegårshei Viltlag


13 06 23 Protokoll frå Årsmøtet 2023 i Vegårshei Viltlag


17 05 23 Fellesmøtet for viltforvaltning i Agder på Refsnes 19. april -23 informasjon. No også med foredraga og diverse lenker.02 05 23 Melding frå VJFF: VJFF arrangerer foredrag om hjorteviltforvaltning på Fjellheim, mandag 22. mai kl.18. Foredragsholder er Johan Trygve Solheim fra Norsk Hjortesenter. Inngang kr 100,- Enkel servering 


01 05 23 Her er foredraga frå Hjorteviltseminar 2023 Skogkurs lagt ut.


Årsmøtet Vegårshei Viltlag torsdag 25. mai kl 18.00 på Fjellheim


Forslag til årsmøtet frå Ragnar Ættestøl

Dokument motteke 15 05 23:

Forslag frå Knut Aas

Forslag frå styret

Årsmelding 2022 – 2023 med aktivitetsplan 2023 – 2024 – Vegårshei Viltlag 

Saksliste årsmøte i Vegårshei Viltlag 2023
18 04 23 Papir til årsmøtet i Vegårshei Viltlag:
Innkalling til årsmøtet Vegårshei Viltlag 2023

Årsmelding 2022 og arbeidsplan 2023 Vegårshei Viltlag

Forslag til årsmøtet Vegårshei Viltlag 2023

Vedtekter for Vegårshei Viltlag


18 04 23 Referat styremøtet Vegårshei Viltlag 17 04 23


11 04 23: No kan du betale jegeravgift for jaktåret 2023/2024 (1. april 2023 - 31. mars 2024) på www.jegerregisteret.no. 


03 04 23 

Rapporten "Elg og hjort i Agder 2023" pdf

Rådata felte elg Vegårshei elgjakta 2022 pdf

Figurar felte elg  Vegårshei elgjakta 2022 pdf

Rådata felte elg  Vegårshei elgjakta 2022 excel (rekneark)


24 02 23  Referat styremøtet Vegårshei Viltlag 15 02 23


11 01 23 NB Innrapportering for alle: Du som har betalt jegeravgiften for jaktåret 2022/2023 og skal sende inn jakt- og fangstrapporten til Statistisk sentralbyrå. Du skal svare selv om du ikke har jaktet dette jaktåret og selv om du tidligere har rapportert til jaktrettshaver, fjellstyret, Statskog (inatur), Finnmarkseiendommen eller andre. 

Du skal rapportere via Altinn på siden:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/statistisk-sentralbyra/jaktundersokelsen/ Ved å benytte denne lenken kommer du til skjemaet. Svarfristen er 1. mai 2023. 

 

11 01 23

Hei

Vi mangler en god del tenner fra mange lag.

Disse skal leveres til AgnarTore Vaaje på kommunehuset, eller legg de i postkassa utenfor kommunehuset, så fort som mulig.

Dette gjelder elg, og hjortebukker større enn spissbukk.

Lever konvolutt for elgkalv også, men da uten tenner i.

Mvh

John Geir Smeland

sekretær23 12 22 Svært viktig informasjon om eventuell rovdyrjakt vinteren 2022 - 2023

 


08 08 22 Referat styremøtet Vegårshei Viltlag 04 08 22


19 06 22 Protokollen årsmøtet Vegårshei Viltlag 2022


07 06 22 Bestandsplan for hjort Vegårshei Viltlag 2022 - 2023Vi må presisere at mellombukk aldri kan ha mer enn 2 tagger i krona.

Dette har kunnet vært misforstått, når det er snakk om inntil 10 tagger.

 

Vi må derfor presisere at er det 3 tagger eller mer i en av kronene, er det storbukk/brølebukk/kronhjort.

Dette gjelder uansett om det skulle mangle noen andre tagger nedenfor.

 

Vi ber jaktlaga formidle dette til alle som skal jakte nå de siste ukene før jul.

 

Mvh

John Geir Smeland

sekretær


08 08 22 Det innkalles til jaktledermøte torsdag 25. august på Fjellheim kl. 18 00. 

Vanlig møte med info før jakta, med særlig vekt på hjortejakta og den nye bestandsplanen, med rapporteringer og div. 

Vi håper at Martin Due-Tønnesen kommer, og Alf Eivind Myren fra fallviltgruppa. 

Vi minner om kontingenten som ble vedtatt på årsmøte, kr 200 pr jaktlag, kan betales inn på konto: 2938.11.30841 innen 01.09.2022

Vi tar også en gjennomgang av epost adresser og lignende, samt radiokanal som laget bruker, og får oppdatert dette. 

Dersom det er ny jaktleder, send dette videre til rette person. 

Hjertelig velkommen 

Styret i Vegårshei viltlag


26 09 21 Ettersøksgruppa/fallviltgruppa Vegårshei


04 09 21 Elgfordeling jaktlaga i Vegårshei Viltlag etter gjennomgang på styremøtet 26 08 21


04 09 21 Referat alle styremøta Viltlaget 2021 i eit dokument. Siste (øverste) er 26 08 21.


28 08 21 Jaktleiarmøte 14 0921 innkalling og viktig informasjon om hjortejakta.


24 08 21 Referat styremøtet i Vegårshei Viltlag 24 06 21

Viktig informasjon om Vegårshei Viltlag si nye heimeside 

Google legg om opplegget for heimesider hjå dei. Ein er nøydd til å gå over til den nye platformen då heimesider i dagens system ikkje kan oppdaterast etter 01 11 21. Den gamle heimesida vert liggande urørt etterpå og kan nåast via lenke frå denne heimesida. Trykk på knappen "Gamle heimesida Vegårshei Viltlag. 

Dei fleste funksjoner som har vore på heimesida fram til no kan vidareførast, men kan komma på litt andre stader og med endra formgjeving.

Fordelen med den nye platformen er at heimesida mykje betre tilpassar seg om du er inne på heimesida med mobil, nettbrett eller nettbrett.

Dersom du opnar rekneark som ligg på heimesida er det viktig å vida om dette:
Når du klikkar deg inn på eit rekneark på heimesida til Vegårshei Viltlag så kan det vera at du får opp spørsmålet "Åpne med" som vist nederst på biletet til venstre. Du skal då IKKJE trykka på "DISK" til venstre, men på ikonet til høgre (som vil vera ein nettlesar) og så "Alltid" heilt under og til høgre i biletet.

Nettlesaren vil ha forskjelleg namn ut frå kva merke PC, nettbrett eller smarttelefon du har. Sjå ein illustrasjon her.

Utførleg dokument her                      eller prøv herVanskar med å sjå rekneark?  Hjelp her.

BRUK VÅRE SPONSORAR