Innrapporterte resultat jakta


Jaktåret 2020:


Jaktåret 2019:Jaktåret 2018:


Jaktåret 2017
Merka elg Vegårshei 2017

Jaktåret 2016

Jaktåret 2015


Jaktåret 2014Jaktåret 2013

Jaktåret 2012

Jaktåret 2011


Jaktåret 2010
Jaktåret 2009