Udruga za zaštitu potrošača

OPĆA PRAVA POTROŠAČA:

ENERGIJA:

ELEKTRIČNA ENERGIJA:

PLIN:

• na visoku razinu kakvoće roba i usluga,

• na kulturan i čovjeka dostojan odnos s proizvođačima i prodavateljima roba i usluga, kao i

• na zakonsku zaštitu od mita, korupcije, birokratske i monopolističke samovolje (Čl. 11. Statuta).

VODOOPSKRBA – VODNE USLUGE:

GOSPODARENJE OTPADOM:

STANOVANJE I PRIČUVA:

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE:

FINANCIJSKE USLUGE I OSIGURANJA:

HRANA I OSTALO: