Udruga za zaštitu potrošača

OPĆI PODACI

TIJELA UDRUGE (od 15. siječnja 2022.)

1.  PREDSJEDNICA UDRUGE: 

Marija Vizner, dipl. ing. agr.


2. UPRAVNI ODBOR UDRUGE:

Predsjednik UO: Marija Vizner, dipl. ing. agr.

Dopredsjednik Udruge: Dragutin Vagner, dipl. ing. šum.

Dopredsjednik Udruge: Ivan Andrilović, dipl. oecc.

Tajnik Udruge: Karolina Krznarić, dipl. iur.

Član UO: Mladen Vojtkulak, kem, teh.

Član UO: Vlado Vizner, dipl. ing. el.

Član UO: Slavko Jerković, dipl. ing. prometa.


3. NADZORNI ODBOR UDRUGE:

Predsjednik NO: Vedran Kovačević, dipl. ing. el.

Član NO: Mirna Bjelić, dipl. psiholog

Član NO: Hrvoje Petranović, dipl. ing. el.


4. SKUPŠTINA UDRUGE:

- Sastavljena je od 25 članova, 15 izabranih između redovnih članova Udruge, a 10 su

članovi Upravnog i Nadzornog odbora Udruge, koji su članovi Skupštine po dužnosti.


5. SAVJETODAVNA TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE:

GRAD KUTINA, Marija Vizner

OPĆINA HRVATSKA DUBICA, Mihaela Nauković


6. TRGOVAČKA DRUŠTVA - JAVNE USLUGE (POVJERENSTVA ZA REKLAMACIJE POTROŠAČA):

MOSLAVINA d.o.o. Slavko Jerković

EKOMOSLAVINA Vlado Vizner

MOSLAVINA PLIN d.o.o. Ivan Andrilović

VALSIL d.o.o.: Vedran Kovačević

STATUT UDRUGE

CILJEVI

Udruga je osnovana s ciljem zaštite potrošača, fizičkih osoba koje sklapaju pravni posao ili djeluju na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti te pružanja pomoći u ostvarivanju njihovih prava koja im pripadaju po zakonu, uzancama i drugim propisima.

ZADACI

Ujedno je zadatak Udruge izvješćivati i obrazovati članstvo i druge fizičke osobe o njihovim pravima i obvezama, kao kupaca i korisnika usluga:

• na visoku razinu kakvoće roba i usluga,

• na kulturan i čovjeka dostojan odnos s proizvođačima i prodavateljima roba i usluga, kao i

• na zakonsku zaštitu od mita, korupcije, birokratske i monopolističke samovolje (Čl. 11. Statuta).

NAČELA ZAŠTITE POTROŠAČA

U ostvarenju ciljeva svojeg djelovanja Udruga prihvaća politiku i načela zaštite potrošača Europske unije, definirana pravima potrošača (čl. 12. Statuta):

• na sigurnost roba i usluga;

• na potpunu, pravovremenu i istinitu informaciju;

• na izbor proizvoda i usluga;

• da se čuje glas potrošača;

• na zadovoljenje temeljnih životnih potreba;

• na zdrav okoliš te

• na obrazovanje.

DJELATNOST

Djelatnost kojom se ostvaruju ciljevi i zadaci Udruge je: ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA, koja obuhvaća

(čl. 13 Statuta):

• obavješćivanje javnosti i poučavanje potrošača o njihovim pravima i obvezama;

• promicanje zaštite gospodarskih interesa potrošača;

• promicanje zaštite zdravlja potrošača;

• promicanje kakvoće življenja i čistog okoliša;

• pružanje potpore potrošačima pri njihovom samostalnom nastupu pred sudovima, izabranim sudištima (arbitražama), pravnim osobama i obrtnicima;

• predlaganje novih propisa te izmjena i dopuna postojećih propisa, koji se odnose na potrošače;

• poduzimanje usporednih ispitivanja i raščlamba kakvoće proizvoda kod neovisnih domaćih i stranih stručnih ustanova;

• sudjelovanje u javnim raspravama u svezi s potrošačima, njihovim pravima i obvezama, putem

ovlaštenih predstavnika;

• sudjelovanje u radu zastupničkih tijela i tijela izvršnih vlasti, putem ovlaštenih predstavnika;

• sudjelovanje u radu radnih tijela, vijeća, udruženja, komora i drugih udruga, putem ovlaštenih predstavnika;

• suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja radi populariziranja zaštite potrošača;

• suradnja s tijelima državne uprave, mjesne i područne uprave i samouprave;

• suradnja sa sličnim, područnim i nacionalnim ustanovama i udrugama;

• obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarenju ciljeva Udruge, sukladno Statutu i Zakonu.

POVIJEST OSNIVANJA UDRUGE

Udruga za zaštitu potrošača Kutina osnovana je 17. svibnja 2006. god., na inicijativu 15-tak građana – članova inicijativne skupine.

Naime, izrazito nezadovoljni načinom upravljanja stambeno-poslovnim zgradama u kojima žive, dio stanara Centra I i Centra II, predvođen gosp. Ivanom Andrilovićem, gđom. Evom Lešić (†) i gosp. Božom Vučemilovićem (†), okupio se u Domu umirovljenika, pozvavši i tada gradske vijećnike Zlatka Bosaka i Damira Petravića da saslušaju njihove probleme te da im pokušaju pomoći u zaštiti njihovih interesa kao stanara suvlasnika. Prilikom razgovora rođena je ideja da se i u Kutini osnuje potrošačka udruga, u cilju učinkovitije zaštite prava i interesa građana – potrošača, koji se u našem gradu uveliko krše.

Uz to, u međuvremenu se nametnula potreba samoorganiziranja potrošača u svoju udrugu, koja bi iz redova svojega članstva mogla predlagati autentične zastupnike prava i interesa potrošača u tijelima u kojima se o njima odlučuje, poput savjeta potrošača javnih usluga, povjerenstava za reklamacije potrošača i sl.

Na osnivačku skupštinu odazvalo se oko 25 građana, kao i predstavnici gradskih (gradonačelnik Davor Žmegač) i županijskih (dožupanica Marijana Petir) vlasti, koji su osnivanje udruge potrošača podržali i označili kao potez koji je sasvim u skladu s politkom približavanja Hrvatske EU, u području jačanja prava potrošača kao sastavnice ljudskih prava.

Također, pozivu na Osnivačku skupštinu odazvali su se i predstavnici prijateljske Hrvatske udruge za zaštitu potrošača – HUZP Zagreb, njihova predsjednica prof. dr. sc. Vesna Brčić-Stipčević te tajnik gosp. Tomislav Lončar, koji su ujedno održali i prikladno stručno predavanje.

Na Skupštini je donesen Statut udruge te su izabrana tijela upravljanja Udrugom. Za prvog predsjednika UZP Kutina jednoglasno je izabran Dragutin Vagner, dipl. inž. šumarstva, a za drugog predsjednika izabran je Zlatko Bosak (†), koji je dužnost vršio do kraja 2020. godine. Na Izvanrednoj skupštini Udruge 15. siječnja 2022. za novu predsjednicu je izabrana Marija Vizner, dipl. ing. agr.

U listopadu 2008. god. UZP Kutina preselila je iz svojeg sjedišta u Domu umirovljenika, D. Domjanića 1, u zgradu udruga u A. Šenoe 2.

Od 2016. godine Udruga je članica nacionalnog saveza ROZP (Razvojna Organizacije Zaštite Potrošača), sa sjedištem u Selnici.