Udruga za zaštitu potrošača

CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI UDRUGE 

Udruga je osnovana s ciljem zaštite potrošača, fizičkih osoba koje sklapaju pravni posao ili djeluju na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti te pružanja pomoći u ostvarivanju njihovih prava koja im pripadaju po zakonu, uzancama i  drugim propisima.


Ujedno je zadatak Udruge izvješćivati i obrazovati članstvo i druge fizičke osobe o njihovim pravima i obvezama, kao kupaca i korisnika usluga:  

 

U ostvarenju ciljeva svojeg djelovanja Udruga prihvaća politiku i načela zaštite potrošača Europske unije, definirana pravima potrošača:


 


Djelatnost kojom se ostvaruju ciljevi i zadaci Udruge je: ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA, koja obuhvaća:


Pristupnica u PDF-u