Nederlands

Onafhankelijk advies en ondersteuning rondom een uitvaart


Onze sterfelijkheid is niet te ontkennen. Soms hebben we dan ook reeds bij leven, al dan niet in goede gezondheid vragen en wensen betreffende het afscheid. Mijn diensten zijn dus zeker niet alleen van toepassing na het overlijden van een dierbare, maar ook voor uw eigen gemoedsrust lang voordat het zover is.


Advies:

° Begeleiding in de keuze van een begrafenisonderneming (pompes funèbres);

U heeft te allen tijde absolute vrije keuze voor een begrafenisonderneming, zelfs indien bv het overlijden in een verpleegtehuis of ziekenhuis heeft plaatsgevonden en de betreffende instantie een begrafenisonderneming heeft gecontacteerd voor de eerste zorg. Dit kan oa voorvallen indien de nabestaanden niet meteen bereikbaar zijn. Ook dan heeft u het recht om alsnog van onderneming te wisselen.

De prijzen tussen de verschillende begrafenisondernemingen kunnen enorm verschillen!

In het meest praktische geval vraagt u enkele offertes aan bij leven, maar in de praktijk is dat voor velen een vrij hoogdrempelige onderneming.

Het aanvragen van meerdere offertes is iets wat ik van u kan overnemen, ook tijdens de eerste dag na een overlijden.

° Samen met u uw wensen omtrent uw uitvaart op schrift te stellen.

Het kan soms moeilijk zijn om met naasten over de dood te praten, het kan ook zijn dat u wilt weten wat de mogelijkheden zijn binnen de Franse wet, of misschien heeft u vragen met betrekking tot vervoer van de overledene naar of van het land van herkomst.

Ook zijn er steeds meer mensen die zelf willen bepalen hoe ze hun eigen afscheid graag geregeld willen hebben, vaak is het echter onduidelijk in hoeverre hun eigen wensen uitvoerbaar zijn in Frankrijk.

Hoe meer ik me heb verdiept in dit onderwerp, hoe meer ik werd geboeid door de vraag:

Wat is er mogelijk met betrekking tot een persoonlijk afscheid binnen het strikte kader van de Franse wetgeving rondom een uitvaart?

Het antwoord is: Veel ! Er zijn voldoende mogelijkheden om van uw afscheid, of het afscheid van een geliefde een persoonlijk afscheid te maken!

Graag ben ik behulpzaam met het vinden van specifieke antwoorden.

° Onafhankelijk advies met betrekking tot de verschillende overlijdensverzekeringen.

Niemand denkt graag na over de dood, terwijl het toch een onvermijdelijk deel van het leven is. Een overlijdensverzekering en het eventueel uitspreken of op schrift stellen van uw wensen en/of bezwaren kan echter een enorme zowel financiële als ook emotionele verlichting zijn voor uw nabestaanden in de verdrietige, delicate en hectische dagen na uw overlijden

Er zijn in Frankrijk 3 opties voor het afsluiten van een overlijdensverzekering:

* bij een bank

* bij uw verzekeraar

* bij een begrafenisonderneming

Het is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en eventuele plannen voor de toekomst welke vorm van verzekeren het best bij u past. Ook is het handig om de voor- en nadelen van elke optie naast elkaar te leggen.

Ik kan u hierin volledig objectief adviseren.

Ondersteuning:

° Support, onder andere met een taalbarrière

Wanneer iemand die u lief heeft overlijdt, zijn er naast het verdriet en pijn heel veel dingen die op korte termijn geregeld moeten worden. Dit is al niet gemakkelijk in het land en de taal van herkomst.

Het kan daarom heel lastig zijn om een afscheid te organiseren in een land dat niet het geboorteland is. De taal kan een belemmering zijn, niet alleen voor degene die achterblijft, maar ook voor naasten die overkomen voor het bieden van steun en hulp.

Daar bovenop komen de wetten, regels en gebruiken die anders zijn, wat het gevoel van onmacht kan versterken.

Ik kan u professionele begeleiding bieden in het contact en de communicatie met de begrafenisonderneming, wat voor veel rust kan zorgen en op die manier kan bijdragen aan een soepel verloop van de uitvaart.

°Het personaliseren van een afscheid

De juiste woorden vinden wanneer men net een dierbare heeft verloren is voor velen een bijzonder moeilijke opgave, men kan sprakeloos zijn, er is zoveel te zeggen, maar men vindt de woorden niet.

Woorden van afscheid mogen spreken tijdens een ceremonie is zeker niet gemakkelijk omdat men vaak overmand kan zijn door emoties. Soms is het daarom prettig als deze woorden door iemand anders kunnen worden uitgesproken. Bijkomstigheid is dat de aanwezigen waarschijnlijk gemeleerde nationaliteiten hebben, waardoor het prettig is als in ieder geval een gedeelte van het gesprokene in meerdere talen (Nederlands, Frans en/of Engels) gebracht wordt.

Meer en meer mensen kiezen voor een niet-religieuze uitvaart, men prefereert steeds vaker een persoonlijk afscheid vanuit een eigen levensbeschouwing, cultuur en achtergrond. Om hier zelf vorm en invulling aan te geven kan het zijn dat u behoefte heeft aan een helpende hand en inspiratie.

Ik kan aan de hand van gesprekken met de familie en vrienden een mooie en liefdevolle schets van de overledene op schrift stellen. U bijstaan in het organiseren van een passende uitvaart en het woord voeren, of u hierin ondersteunen in het Nederlands, Frans en Engels.


Uiteraard ben ik ook voor alle verdere vragen beschikbaar!

Ik ben in het bezit van het wettelijk verplichte "diplôme national de conseiller funéraire" en werk na een overlijden altijd samen met de pompes funèbres van uw keuze, zij zijn er voor de praktische kant, ik voor de inhoudelijke kant en samen zorgen we voor een soepel en waardig verloop van de uitvaart.

Afscheid nemen is het moeilijkste in je leven.

Je leert het eigenlijk nooit.


Toon Hermans