Jobb på Statfjord

Her ser du et bilde fra arbeidsplassen min der jeg har jobbet i 25 ++ år. Statfjordfeltet er regnet som et av de rikeste oljefeltet i Nordsjøen. Mere faktaopplysninger om oljeindustrien og Statfjord på Bjarne Holter sine sider. Bildet ovenfor viser Statfjord-A platformen med flotell og lastebøye. Statfjord-A var den første platformen som ble bygd de tre platformene på feltet. Til venstre Statfjord-B, og i bakgrunnen Brent-feltet på den engelske siden.

Statoil var min arbeidsgiver til jeg gikk av med pensjon.

Skiftplanlegger

Programmet genererer de mest brukte skiftplanene i Statoil. Vises som en årskalender og kan skrives ut i A4 format.