Gardsbruk

Tellnes - Gard nr. 53

Dei gamle bruka.

Tellnes er ei bygd som ligg på øya Sotra vest for Bergen, og høyrer til Fjell kommune i Hordaland fylke. Det var omlag 50 hustander der i 1997. Bygda har tradisjonelt bestått av småbruk, og livsgrunnlaget for dei som budde der var jordbruk og fiske. Men i dag har dei fleste tatt anna arbeid, så det er knapt gardsdrift igjen i bygda. Litt om utviklinga er skildre i artikkelen "Tellnes for 50 år sidan og i dag." Ser du på Kartet over Tellnes viser det bolighus i bygda rundt 1995, og korleis garden var oppdelt i eigedommer.

Andre bruk og bygningar