Te Whanau o te Kakano

Taha Wairua

● Mātauranga

Education

● Te Aka Matua

Role Modelling

● Manaakitanga

Caring for others

● Tūrangawaewae

Who am I

● Te Reo me ōna Tikanga


Taha Hinengaro

● Ako

Learning

● Rangatiratanga

Making positive choices

● Kotahitanga

Working together

● Whanaungatanga

Establishing relationships

● Te Reo me ōna Tikanga


Taha whanau

● Kaitiakitanga

Guardianship

● Whakaute

Respect

● Ihu Manea

High Expectations

● Tōna Mana Ake

Uniqueness

● Te Reo me ōna Tikanga

Taha Tinana

● Āhuatanga

Physical Lifestyle

● Ringa raweke

Exploring with our hands

● Ihunui

Curiosity

● Nga mahia a Te Rehia

Recreational Activities

● Te Reo me ōna Tikanga