Program 2020

Fredagen den 6 mars 2020

Kulturens hus i Alvesta


08:00 Kaffe och registrering

09:00 Välkomna!

09:15 Hotet från barkborrarna!

Therese Nilsson, Skogsstyrelsen

Anders Jakobsson, Södra

09:45 Gamla kläder i bruket - vad ger nya skogsprodukter skogsägarna?

Henrik Brodin, Södra, metanolfabriken i Mörrum

Helena Claesson, Södra, textilåtervinning

Roger Bergström, Stora Enso, biokomposit

10:30 Kaffe

11:00 Känn styrkan i Sydsvenskt Skogsbruk!

Kristina Yngwe (C), ordförande Miljö- och jordbruksutskottet

Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna

Magnus Hellgren, Småländsk skogsstrategi

12:00 Lunch

13:15 Sätt inte bara vanlig gran!

Emma Holmström, SLU, att odla björk

Cecilia Malmqvist, Linnéuniversitetet, satsa på douglasgran

Per Nordin, FRAS, digital precisionsplantering på hygget.

14:00 Vart är marknaden på väg?

Erik Hjärtfors, småskaligt lönsamt skogsbruk

Magnus Niklasson, Skogsindustrierna

Per Hedberg, Virkesbörsen, digital handel med virke

Annika Granquist, LRF Konsult, fastighetsmarknaden

15:15 Kaffe

16:00 Slut


Moderatorer:

Torbjörn Esping

Pär FornlingKristina Yngwe, C.

Paul Christensson, LRF Skogsägarna.

Helena Claesson, Södra.

Therese Nilsson, Skogsstyrelsen.