2019

Fredagen den 8 mars 2019

Kulturens hus i Alvesta


0830 Registrering


0900 Forskningen visar vägen

Visioner från Fras. Skogforsk, SLU och Linnéuniversitetet gemensamma projekt i södra Sverige.

Henrik Böhlenius om poppel. Forskningen öppnar vägen för ett snabbväxande lövträd i skogsbruket.

Karin Hjelm om framtidens planteringar och föryngringar i spåren av förra årets torka.

Harald Säll om potentialen för aspvirke.

Moderator: Pär Fornling


1015 Fika med dopp


1045 Den nya skogspolitiken

Camilla Logarn, skogsägare

Linda Berglund, WWF

Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen

Eskil Erlandsson (C), riksdagsledamot, kom inte.

John Widegren (M), riksdagsledamot

Moderator: Torbjörn Esping och Pär Fornling


1200 Lunch


1315 Nya marknaden för skogen

Ulf Johansson, skogschef Ikea


Sten Nilsson, professor

Magnus Niklasson, Skogsindustrierna

Kristina Lindelöf, naturturismföretagare och skogsägare

Moderator: Birgitta Sennerdal


1500 Fika med dopp


1515 Vart är vi på väg?

Sofia Petersson, Södra

Jörgen Henriksson, Vida

Peter Nilsson, Bergs Timber

Vibeke Alstad, LRF Konsult

Björn Ljungstrand, Landshypotek

Moderator Birgitta Sennerdal


1600 Slut

Här är filmerna från 2019!