Dina uppgifter

Så behandlas dina personuppgifter

Personuppgifterna som samlas in i samband med anmälan kommer att sparas i högst två år i en fil i molnet hos Google, som bara personal på Agris Media har tillgång till.

Först och främst kommer uppgifterna att användas i samband med aktuell konferens. Som underlag till till exempel namnbrickor, fakturering, matservering.

E-postadressen kommer att användas för att marknadsföra nästkommande konferens Sydsvenskt Skogsbruk.

Personuppgifterna kommer inte att överlåtas till någon tredje part.