Doneren

Geen bebouwing naast de euromast


DONEER OM DE BOUWPLANNEN TE STOPPEN!


Stichting Groen Parkhaven gaat naar de rechter! Wij tekenen beroep aan tegen de omstreden bouwplannen voor 8 woontorens naast de Euromast. Hiervoor hebben we jullie steun en financiële hulp nodig! Met een juridische procedure kunnen we de bouw van 630 appartementen aan de Parkhaven voorkomen. We willen het openbare groen aan beide zijden van de Euromast behouden en voorkomen dat hét icoon van Rotterdam wordt aangetast. Help ons om de Euromast, Het Park én de Maastunnel (allemaal rijksmonumenten) te beschermen! We hebben geld nodig om het juridische proces te doorlopen: van het indienen van een zienswijze op de wijziging van het Bestemmingsplan tot het beroep bij de Raad van State. Steun onze strijd met je donatie!

Op 18 februari jl. heeft de Gemeenteraad het besluit genomen dat de bouw kan doorgaan. Nu volgt een traject van wijziging van bestemmingsplan, omgevingswet en andere procedures. Als stichting zullen we de strijd aangaan met de gemeente, die nog lang (± 2 jr) kan gaan duren, met grote waarschijnlijkheid via de Burgerrechter en als laatste De Raad van State. Dat kost geld!

Wij hebben dringend een advocaat nodig die gespecialiseerd is in deze problematiek. Maar een advocaat is duur. Daarom vragen wij u een donatie aan de stichting te doen zodat wij de advocaat kunnen betalen. Want wij gaan door met tegenstand bieden aan dit onzalige plan.

Donatie

U kunt doneren via onze crowdfunding-pagina op GoFundMe of door rechtstreeks via dit Tikkie uw bijdrage te storten op bankrekening NL54 RABO 0354 3892 62 t.n.v. Stichting Groen Parkhaven te Rotterdam.

De Stichting Groen Parkhaven is een ideële stichting met ANBI-nummer 8611 55 622. Eventuele restanten van donaties gaan naar een goed doel.

Fiscale aftrekbaarheid donatie aan Stichting Groen Parkhaven

Wij ontvangen geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van steun uit de samenleving.

Sponsoring en giften kunnen aftrekbaar zijn, als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. De gift dient aan een doel met ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) te worden toegekend. Deze donatie is dan vrijgesteld van BTW, terwijl er bij sponsoring wel BTW wordt geheven. De Stichting Groen Parkhaven heeft een ANBI status. Lees meer over fiscale voordelen en belastingvrij schenken op de website van de Belastingdienst.