Modulträff

Huset Fullt med Tåg

Påsken 2023

Modulträff - Huset Fullt med Tåg - Påsken 2023

Den 6-9:e april 2023 arrangerade SLAMRA denna modulträff i Christinaskolan på Lidingö.

SLAMRA bjöd in till modulträff i Christinaskolan för ett möte över skalgränserna.

Det fanns banor från skala N och H0 representerade.

Denna modulträff var inte ett publikt arrangemang, men ville man hälsa på som besökare gick det bra att kontakta oss.

Dagar & tider

Torsdag 16:00-22:00

Inflyttning & uppbyggnad 16:00-22:00

Fredag & Lördag 10:00-18:00

Tågkörning 10:00-18:00

Lunch 12:30

Eftermiddagsfika 15:00

Söndag 10:00-19:00

Tågkörning 10:00-16:00

Lunch 12:30

Eftermiddagsfika 16:00

Ihopplockning 16:00-19:00

Kostnad

Deltagaravgift 200 SEK/deltagare, för deltagande under del av eller hela evenemanget.

Korv m bröd, inkl dryck, samt fikabröd till kaffe ingick i kostnaden.

Betalning på plats till SLAMRA:s kassör Karl Thoma, Swish är att föredra.

QR-koder fanns uppsatta i lokalen. Tel-nr +46736643321.


Detta var inte ett publikt evenemang.

Men som nyfiken på någon av föreningarna eller skalorna gick det bra att besöka oss genom att först kontakta huvudansvarig eller ansvarig för respektive skala.

40 SEK/besökare. (Avser per dag.)

Lunch & fika gick att köpa på plats.

Förhållningsregler

Varje deltagare är alltid personligt ansvarig för sin egen och sina gästers närvaro.

Om man ville värma egen mat, utöver den mat som serverades kunde detta ske i mikron inne i SLAMRA:s klubblokal.

Där fanns även bestick, papptallrikar och muggar att tillgå.

Vi disponerade förutom klubblokalen korridorerna på 1:a, 2:a och 3:e våningen och därtill hörande toaletter, samt hemkunskapssalen.

Övriga skolans utrymmen hade vi ej tillgång till.

Deltagare

För att delta krävdes skriftlig anmälan till Lasse Wedberg på e-post: ljudlasse@gmail.com

Deltagande moduler

Följande krav ställdes på deltagande moduler:

Deltagande moduler ska...

Med anmälan ska följande detaljer om varje modul bifogas:

Modulbanor

2st modulbanor arrangeras i skolans olika delar.

USMS i skala H0 (1:87) på 1:a våningsplanet.

SLAMRA i skala N (1:160) på 1:a våningsplanet i anslutning till klubbanan.

Eventansvariga

Huvudansvarig: Matti Virtanen

H0-skala: Tobias Mondroth

N-skala: Lars Wedberg

Kassör: Karl Thoma

Fakta skala H0

Lokal:

Moduler:

Körsträcka:

Fakta skala N

Lokal:

Moduler:

Körsträcka: