Modulträff

Huset Fullt med Tåg

Påsken 2023

Modulträff - Huset Fullt med Tåg - Påsken 2023

Den 6-9:e april 2023 arrangerar SLAMRA denna modulträff i Christinaskolan på Lidingö.

SLAMRA bjuder in till modulträff i Christinaskolan för ett möte över skalgränserna!

Vi kommer att ha banor från skala N och H0 representerade.

För anmälan kontakta ansvarig för respektive skala.

Denna modulträff är inte ett publikt arrangemang, men vill man hälsa på som besökare går det bra att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under rubriken 'Info' i menyn.

Dagar & tider

Torsdag 16:00-22:00

Inflyttning & uppbyggnad 16:00-22:00

Om du har svårt att leverera moduler torsdag eftermiddag måste du höra av dig för att ordna leverans vid tidigare tidpunkt.

Fredag & Lördag 10:00-18:00

Tågkörning 10:00-18:00

Lunch 12:30

Eftermiddagsfika 15:00

Söndag 10:00-19:00

Tågkörning 10:00-16:00

Lunch 12:30

Eftermiddagsfika 16:00

Ihopplockning 16:00-19:00

Kostnad

Deltagaravgift 200 SEK/deltagare, för deltagande under del av eller hela evenemanget.

Korv m bröd, inkl dryck, samt fikabröd till kaffe ingår i kostnaden.

Betalning på plats till SLAMRA:s kassör Karl Thoma, Swish är att föredra.

QR-koder finns uppsatta i lokalen. Tel-nr +46736643321.


Observera att detta inte är ett publikt evenemang.

Men är du nyfiken på någon av föreningarna eller skalorna och önskar besöka oss, kontakta då

huvudansvarig eller ansvarig för respektive skala.

40 SEK/besökare. (Avser per dag.)

Lunch & fika går att köpa på plats.

Förhållningsregler

Varje deltagare är personligt ansvarig för sin egen och sina gästers närvaro.

Om man vill värma egen mat, utöver den mat som serveras, skall detta ske i mikron inne i SLAMRA:s klubblokal.

Där finns även bestick, papptallrikar och muggar att tillgå.

Vi disponerar förutom klubblokalen korridorerna på 1:a, 2:a och 3:e våningen och därtill hörande toaletter, samt hemkunskapssalen.

Övriga skolans utrymmen har vi ej tillgång till.

Deltagare

För att delta krävs skriftlig anmälan till Lasse Wedberg på e-post: ljudlasse@gmail.com

Deltagande moduler

Följande krav ställs på deltagande moduler:

Deltagande moduler ska...

Med anmälan ska följande detaljer om varje modul bifogas:

Modulbanor

2st modulbanor arrangeras i skolans olika delar.

USMS i skala H0 (1:160) på 1:a våningsplanet.

SLAMRA i skala N (1:160) på 2:a våningsplanet.

Eventansvariga

Huvudansvarig: Matti Virtanen

H0-skala: Tobias Mondroth

N-skala: Henrik Ekström & Lars Wedberg

Kassör: Karl Thoma

Fakta skala H0

Lokal:

Moduler:

Körsträcka:

Fakta skala N

Lokal:

Moduler:

Körsträcka: