Info

SLAMRA

SLAMRA är en modelljärnvägsklubb som har sin klubblokal på Lidingö, ett stenkast från Stockholm.

Vi kör DCC med LocoNet och bygger moduler i N-skala (1:160) efter Amerikansk förebild, men även europeisk förebild förekommer.

Moduler

Många känner nog igen sig med att det kan vara svårt att hemma få plats med en komplett modelljärnväg.
Med ett modulsystem behöver man endast bygga en modul som lättare kan förvaras i hemmet.

När vi har en körning tar de som vill med sig sin modul och kopplar ihop den med de andras, vilket medför att vi kan bygga varierande layouter i olika storlekar där den befintlig lokalens storlek är begränsningen.

Under 80-talet startade klubben med standarden NTrak.
Fördelar: Många spår och mycket landskap som ger imponerande upplevelse.
Nackdelar: Stora moduler som är svåra att transportera och förvara.

Under 90-talet startade klubben med standarden oNe-Trak.
Fördelar: Små moduler som är lätta att transportera och förvara.
Nackdelar: Få antal spår och lite landskap som ger mindre intryck och upplevelse.

Idag bygger klubben delar av klubbanan fortfarande med oNe-Trak för att vår klubblokal inte kan hantera större moduler.

Alla privata moduler bygger medlemmar idag med standarden FREMO AmericaN.
Fördelar: Metriska mått, flexibelt antal spår, lagom stort landskap och möjlighet till att delta på stora modulträffar som arrangeras med denna standard.
Nackdelar: Kan inte komma på några.

Kontakta oss

Matti Virtanen (ordförande)

0708799343

(+46708799343)

Adress

Christinaskolan

Lidingö

SWEDEN

Medlemskap

Medlemskap i SLAMRA är öppet för intresserade i alla åldrar.

Medlemskap ger dig tillgång till följande förmåner:

Rätt att ta emot och skicka mail till vår maillista

Tillgång till klubblokalen & klubbanan

Rösträtt på årsstämman

Rätt att vara med på SLAMRA’s utställningar

Årsavgift

0-20 år = 25 SEK/år

21-25 år = 200 SEK/år

⋝26 år eller familj = 350 SEK/år

Familj innefattar hushållsmedlemmar som är skrivna i ett och samma hushåll.


Medlemsavgift ska betalas mellan nyår och årsstämma för respektive år.

Årsstämma hålls under januari eller februari månad.

Betalning görs till:


Sala Sparbank (Swedbank)

Clear-nr: 8284-2

Konto-nr: 4703624-9

Skriv Clear-nr. och Konto-nr. som ett nummer utan streck eller mellanslag. (8284247036249)

Vänligen ange ditt namn som referens.