Info

SLAMRA

SLAMRA är en modelljärnvägsklubb som har sin klubblokal på Lidingö, ett stenkast från Stockholm.

Vi kör DCC med LocoNet och bygger moduler i N-skala (1:160) efter Amerikansk förebild, men även europeisk förebild förekommer.

Moduler

Många känner nog igen sig med att det kan vara svårt att hemma få plats med en komplett modelljärnväg.

Med ett modulsystem behöver man endast bygga en liten modul som lättare kan förvaras i hemmet.

När vi har en körning tar de som vill med sig sin modul och kopplar ihop den med de andras, vilket medför att vi kan bygga varierande layouter i olika storlekar där den befintlig lokalens storlek är begränsningen.

Kontakta oss

Matti Virtanen (ordförande)

0708799343

(+46708799343)

Adress

Christinaskolan

Lidingö

SWEDEN

Medlemskap

Medlemskap i SLAMRA är öppet för intresserade i alla åldrar.

Medlemskap ger dig tillgång till följande förmåner:

Rätt att ta emot och skicka mail till vår maillista

Tillgång till klubblokalen & klubbanan

Rösträtt på årsstämman

Rätt att vara med på SLAMRA’s utställningar

Årsavgift

0-20 år = 25 SEK/år

21-25 år = 200 SEK/år

⋝26 år eller familj = 350 SEK/år

Familj innefattar hushållsmedlemmar som är skrivna i ett och samma hushåll.


Medlemsavgift ska betalas mellan nyår och årsstämma för respektive år.

Årsstämma hålls under januari eller februari månad.

Betalning görs till:


Sala Sparbank (Swedbank)

Clear-nr: 8284-2

Konto-nr: 4703624-9

Skriv Clear-nr. och Konto-nr. som ett nummer utan streck eller mellanslag. (8284247036249)

Vänligen ange ditt namn som referens.